Bước tới nội dung

Bản mẫu:Sử dụng nhiều

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Hộp thông báo {{Sử dụng nhiều}} được đặt trong trang tài liệu của những bản mẫu được nhúng ở hơn 2000 trang. Đối với các bản mẫu được nhúng ở hơn 100.000 trang, hoặc nếu tham số đầu tiên được đặt thành risk, bản mẫu sẽ đưa ra thông điệp cảnh báo mạnh hơn.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Cách dùng cơ bản

{{Sử dụng nhiều}}

Tất cả tham số

{{Sử dụng nhiều|1= |2= |info= |demo= |form= |expiry= |no-percent=}}

  • |1=số trang nhúng: (đã lỗi thời) Để nhập tay số trang nhúng, hoặc đặt bằng risk để hiển thị thông điệp "nguy hiểm cao". Hộp thông báo nay đã có thể tự động hiển thị số trang nhúng theo giá trị nó tìm thấy tại Mô đun:Transclusion count/data (được cập nhật định kì).

Lưu ý: Nếu bản mẫu tìm thấy số liệu tại Mô đun:Transclusion count/data, nó sẽ bỏ qua giá trị nhập tay.

  • |2=liên kết trang thảo luận
  • |info=thông điệp bổ sung
  • |demo=Tên bản mẫu
  • |form=: editnotice
  • |expiry=: tham số expiry của {{editnotice}}
  • |no-percent=: Đặt bằng yes để tắt dòng "chiếm x% tổng số trang". Thông tin này được tự động hiển thị nếu số trang nhúng lớn hơn hơn 1% tổng số trang (hiện tại {{NUMBEROFPAGES}} bằng 19.475.791 do đó 1% tương ứng 194.757 trang).

Ví dụ[sửa mã nguồn]

Thông điệp thông thường[sửa mã nguồn]

{{Sử dụng nhiều}}
{{Sử dụng nhiều|49500+|Wikipedia:Thảo luận|demo=Bản mẫu không có thật}}
{{Sử dụng nhiều|49500|form=editnotice|demo=Bản mẫu không có thật}}

Nguy hiểm cao[sửa mã nguồn]

{{Sử dụng nhiều|demo=Hộp điều hướng‏‎}}
{{Sử dụng nhiều| |Wikipedia:Thảo luận|demo=Hộp thông tin|info=Đó là một con số lớn!‏‎‏‎‏‎}}

Đổi hướng[sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa mã nguồn]

Đếm bản mẫu[sửa mã nguồn]