Bước tới nội dung

Bản mẫu:SGS

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

 Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich

Tài liệu bản mẫu

Mô tả

{{SGS}}

Tạo ra một lá cờ và liên kết trong tới Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich. Bản mẫu này tương đương với {{flag|Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich}}, nhưng đặt tên theo ba chữ cái tiêu chuẩn của Mã ISO 3166-1 alpha-3 cho Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich nhằm mục đích tiện lợi trong biên tập.


Xem thêm