Bản mẫu:SUL Box

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Wikimedia-logo.svgThành viên này đã tạo một tài khoản hợp nhất, và tải khoản chính thuộc Wikipedia (tiếng Anh).
Ví dụ
  • « {{SUL Box}} » :
Wikimedia-logo.svgThành viên này đã tạo một tài khoản hợp nhất, và tải khoản chính thuộc Wikipedia (tiếng Anh).
  • « {{SUL Box|fr}} » :
Wikimedia-logo.svgThành viên này đã tạo một tài khoản hợp nhất, và tải khoản chính thuộc Wikipedia (tiếng Pháp).
  • « {{SUL Box|2=q}} » :
Wikimedia-logo.svgThành viên này đã tạo một tài khoản hợp nhất, và tải khoản chính thuộc Wikiquote (tiếng Anh).
  • « {{SUL Box|1=fr|2=n}} » :
Wikimedia-logo.svgThành viên này đã tạo một tài khoản hợp nhất, và tải khoản chính thuộc Wikinews (tiếng Pháp).