Bản mẫu:ScreenshotU

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Thông tin tập tin phương tiện không tự do
Mô tả

Đây là ảnh chụp màn hình của [[]].
Miêu tả chi tiết

Nguồn

Chụp màn hình từ một đĩa quang, chương trình truyền hình, trang web, phần mềm máy tính, hay chương trình streaming media.

Phần được sử dụng

Toàn bộ khung ảnh chụp hoặc một phần nhưng đủ để minh họa cho bài viết.

Độ phân giải thấp?

Hình ảnh có độ phân giải đủ xem nhưng thấp hơn nguyên bản. Các bản sao từ nó sẽ có chất lượng kém hơn, không phù hợp cho một phiên bản chép trộm hoặc các hình thức sử dụng khác có tính cạnh tranh với mục đích thương mại của bản nguyên gốc.

Lý do sử dụng hợp lý – CẦN TÊN BÀI VIẾT
Bài viết

[[]]

Mục đích sử dụng
  • Hình ảnh không gây hạn chế đối với việc người giữ bản quyền tiếp thị hoặc bán sản phẩm của họ.
  • Hình ảnh chỉ được sử dụng hạn chế và hiển thị ở độ phân giải thấp để tránh bị sao chép bất hợp pháp.
  • Hình ảnh đã được xuất bản ở ngoài Wikipedia, hoặc dưới hình thức một đĩa quang, hoặc chương trình truyền hình, nội dung trang web, hoặc phần mềm máy tính.
  • Hình ảnh thỏa mãn các quy định Wikipedia về nội dung không tự do.
  • Hình ảnh có nội dung bách khoa và thỏa mãn các yêu cầu chung của Wikipedia về nội dung.
  • Hình ảnh được dùng trong bài được ít nhất trong bài viết.
  • Hình ảnh có ý nghĩa trong việc minh họa chủ đề của bài, hỗ trợ cho các bình luận trong bài vì nó giúp người đọc có thêm thông tin hơn là nếu chỉ đọc văn bản.
  • Hình ảnh dùng trong không gian bài viết.
  • Hình ảnh có một mô tả ngắn xác định nội dung và người giữ bản quyền.
Khả năng thay thế?

Không thể thay thế vì không có ảnh tự do tương đương mà có thể miêu tả tốt chủ đề của bài.

Tài liệu bản mẫu

Cách sử dụng tiêu bản:

{{ScreenshotU|tên bài|miêu tả|người giữ bản quyền}}