Bản mẫu:Sin bin

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Tạm đình chỉ {{{1}}}' đến {{{2}}}', {{{3}}}' đến {{{4}}}', {{{5}}}' đến {{{6}}}'

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{sin bin|min from1|min to1|min from2|min to2|min from3|min to3}}

min từ, min đến
optional parameters (required together), time player entered and exited the sin bin.

Các ví dụ

  • {{sin bin}} -> Tạm đình chỉ
  • {{sin bin|67|77}} -> Tạm đình chỉ từ 67' đến 77' 67' đến 77'
  • {{sin bin|13|23|42|52}} -> Tạm đình chỉ từ 13' đến 23', từ 42' đến 52' 13' đến 23', 42' đến 52'
  • {{sin bin|13|23|42|52|70|80}} -> Tạm đình chỉ từ 13' đến 23', từ 42' đến 52', từ 70' đến 80' 13' đến 23', 42' đến 52', 70' đến 80'

Xem thêm[sửa mã nguồn]

Các bản mẫu báo cáo trận đấu
Try {{try}}
Tạm đình chỉ {{sin bin}}
Gửi đến blood bin {{blood bin}}
Đình chỉ {{2min}}