Bước tới nội dung

Bản mẫu:Single namespace

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

{{{{{1}}} other|| }}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng[sửa mã nguồn]

Đây là một siêu bản mẫu; nó chỉ nên được sử dụng trong các bản mẫu khác. Nó được sử dụng để phát hiện không gian tên như một cách đơn giản hóa của {{Foo other|Example|{{Incorrect namespace|foo}}}}. Nếu bản mẫu được nhúng trong không gian tên Foo, nó sẽ hiển thị "Example"; nếu không, nó sẽ hiển thị {{Incorrect namespace}}. Lưu ý rằng {{Incorrect namespace}} không hoạt động trong không gian tên bản mẫu.

{{Single namespace|Template|This text is only displayed in the Template namespace}}

Tham số đầu tiên là cần thiết. Nó xác định không gian tên nào là không gian tên chính xác cho bản mẫu. Tham số thứ hai là tùy chọn. Nó cho phép một cái gì đó (thường là một thể loại) được bao gồm trong không gian tên chính xác.

Xem thêm[sửa mã nguồn]