Bản mẫu:SpringerEOM

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Hazewinkel, Michiel biên tập (2001), “SpringerEOM”, Bách khoa toàn thư Toán học, Springer, ISBN 978-1-55608-010-4

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Mục đích[sửa mã nguồn]

Bản mẫu này thêm vào 1 liên kết ngoài từ Bách khoa toàn thư Toán học (Bách khoa toàn thư Toán học) tại trang www.encyclopediaofmath.org.

Thông số[sửa mã nguồn]

{{SpringerEOM
 | title=
 | id= 
 | last=
 | first=
 | author-link=
 | last2=
 | first2=
 | author2-link=
}}
  • title (or article): Title of the article
  • id: The id name and version number of the cited article. For example the article Fredholm theorems would have an id=Fredholm_theorems&oldid=12814, where "oldid=12814" indicates the version of the article that is being cited. This value can be found in the "How to Cite this article" area at the bottom of each article in the EOM.
  • last (or last1): The first author's surname or last name.
  • first (or first1): The first author's first or given name(s).
  • author-link (or author1-link): Title of an existing Wikipedia article about the first author.
  • last2, The second author's surname or last name, if applicable.
  • first2, The second authors' first or given name(s), if applicable.
  • author2-link: Title of an existing Wikipedia article about the second author, if applicable.

Ví dụ[sửa mã nguồn]

Cú pháp * {{SpringerEOM|id=Fredholm_theorems&oldid=12814|title=Fredholm theorems|first=B.V.|last= Khvedelidze}}

sẽ cho ra liên kết

Cú pháp

* {{SpringerEOM|id=Virasoro_algebra&oldid=15975|title=Virasoro algebra|first=V.|last=Kac|authorlink=Victor Kac}}

sẽ cho ra liên kết

Cú pháp

*{{SpringerEOM|id=Index_formulas&oldid=18079|title=Index formulas|first=M.I. |last=Voitsekhovskii|first2=M.A.|last2=Shubin}}

sẽ cho ra liên kết