Bản mẫu:Tài liệu/template page

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Tài liệu/template page

Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này là bản mẫu con của {{documentation}} tính tên trang của bản mẫu.