Bản mẫu:Tên người Indonesia

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đây là một tên người Indonedia; nó không có họ.
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này là một ghi chú được đặt trên đầu bài viết về tiểu sử để giải thích cho người đọc rằng tên người Indonesia không có họ. Thay vào đó, tên gọi là một loạt tên riêng. Ngoài ra, thành tố thứ hai của tên có thể là tên cha, tức là tên của cha của ông hoặc bà ấy.

Cách dùng[sửa mã nguồn]

Tên người Indonedia không có họ:

{{Tên người Indonesia}}

Tên người Indonesia có tên cha:

{{Tên người Indonesia|tên cha=có|[tên cha]}}

Tên người Indonesia có tên cha, và người đó nên được gọi bằng tên riêng:

{{Tên người Indonesia|tên cha=có|[tên cha]|[tên riêng]}}
Thông số Miêu tả
ghi chú Tùy chọn: nếu "tên cha=có", sẽ có thêm một ghi chú về tên cha của người đó. Dạng tên này thường được người Mã Lai ở MalaysiaSingapore sử dụng. Nếu "tên cha=không" hoặc bỏ luôn thông số "tên cha", đoạn giải thích đó sẽ không được hiển thị.
[tên cha] Thay cụm từ này bằng tên cha của người đó.
[tên riêng] Thay cụm từ này bằng tên riêng của người đó.

Ví dụ[sửa mã nguồn]

Mã wiki Kết quả
{{Tên người Indonesia}}
Đây là một tên người Indonedia; nó không có họ.
{{Tên người Indonesia|tên cha=có|Sukarnoputri}}
Đây là một tên người Indonedia; nó không có họ. Tên "Sukarnoputri" là tên cha.
{{Tên người Indonesia|tên cha=có|Sukarnoputri|Megawati}}
Đây là một tên người Indonedia; nó không có họ. Tên "Sukarnoputri" là tên cha, và nên gọi người đó bằng tên, "Megawati".

Xem thêm[sửa mã nguồn]