Bước tới nội dung

Bản mẫu:Taxonomy/Charophyta

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Vực: Eukaryota  [Taxonomy; sửa]
(kph): Diaphoretickes  [Taxonomy; sửa]
(kph): Archaeplastida  [Taxonomy; sửa]
(kph): Viridiplantae  [Taxonomy; sửa]
(kph): Charophyta  [Taxonomy; sửa]


Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Viridiplantae [Taxonomy; sửa]
Cấp: unranked (hiển thị là (kph))
Liên kết: Charophyta
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: không
Chú thích phân loại:
Chú thích phân loại cấp trên: Ruggiero; và đồng nghiệp (2015), “Higher Level Classification of All Living Organisms”, PLoS ONE, 10 (4): e0119248, doi:10.1371/journal.pone.0119248, PMC 4418965, PMID 25923521

This page was moved from . It's edit history can be viewed at Bản mẫu:Taxonomy/Charophyta/edithistory