Bước tới nội dung

Bản mẫu:Taxonomy/Corallinales

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Vực: Eukaryota  [Taxonomy; sửa]
(kph): Diaphoretickes  [Taxonomy; sửa]
(kph): Archaeplastida /displayed  [Taxonomy; sửa]
Ngành: Rhodophyta  [Taxonomy; sửa]
Subdivision: Eurhodophytina  [Taxonomy; sửa]
Lớp: Florideophyceae  [Taxonomy; sửa]
Phân lớp: Corallinophycidae  [Taxonomy; sửa]
Bộ: Corallinales  [Taxonomy; sửa]

Wikipedia does not yet have an article about Coralline algae. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about Coralline algae's taxonomy. Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Corallinophycidae [Taxonomy; sửa]
Cấp: ordo (hiển thị là Bộ)
Liên kết: Coralline algae|Corallinales(liên kết đến Coralline algae)
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: có (cấp quan trọng)
Chú thích phân loại: Le Gall, L.; Payri, C.; Bittner, L.; Saunders, G. (2010). “Multigene phylogenetic analyses support recognition of the Sporolithales ord. Nov”. Molecular Phylogenetics & Evolution. 54 (1): 302–305. doi:10.1016/j.ympev.2009.05.026. PMID 19490946.
Chú thích phân loại cấp trên: Le Gall, L.; Payri, C.; Bittner, L.; Saunders, G. (2010). “Multigene phylogenetic analyses support recognition of the Sporolithales ord. Nov”. Molecular Phylogenetics & Evolution. 54 (1): 302–305. doi:10.1016/j.ympev.2009.05.026. PMID 19490946.

This page was moved from . It's edit history can be viewed at Bản mẫu:Taxonomy/Corallinales/edithistory