Bản mẫu:Taxonomy/Lentivirus

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Unrecognized taxon (fix): Incertae sedis/Virus class
Bộ: Ortervirales  [Taxonomy; sửa]
Họ: Retroviridae  [Taxonomy; sửa]
Phân họ: Orthoretrovirinae  [Taxonomy; sửa]
Chi: Lentivirus  [Taxonomy; sửa]


Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Orthoretrovirinae [Taxonomy; sửa]
Cấp: genus (hiển thị là Chi)
Liên kết: Lentivirus
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: có (cấp quan trọng)
Chú thích phân loại: “ICTV Taxonomy history: Jembrana disease virus. International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). Truy cập ngày 18 tháng 12 năm 2018. Ortervirales > Retroviridae > Orthoretrovirinae > Lentivirus > Jembrana disease virus
Chú thích phân loại cấp trên: Virus Taxonomy: 2018 Release, International Committee on Taxonomy of Viruses, truy cập ngày 7 tháng 12 năm 2018

This page was moved from. It's edit history can be viewed at Bản mẫu:Taxonomy/Lentivirus/edithistory