Bản mẫu:Taxonomy/Mycobacterium

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Vực: Bacteria  [Taxonomy; sửa]
(kph): Terrabacteria  [Taxonomy; sửa]
Ngành: Actinobacteria  [Taxonomy; sửa]
Lớp: Actinobacteria  [Taxonomy; sửa]
Bộ: Corynebacteriales  [Taxonomy; sửa]
Họ: Mycobacteriaceae  [Taxonomy; sửa]
Chi: Mycobacterium  [Taxonomy; sửa]


Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Mycobacteriaceae [Taxonomy; sửa]
Cấp: genus (hiển thị là Chi)
Liên kết: Mycobacterium
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: có (cấp quan trọng)
Chú thích phân loại: “Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis” (HTML). NCBI taxonomy (bằng tiếng Anh). Bethesda, MD: National Center for Biotechnology Information. Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2018. Lineage( full ) cellular organisms; Bacteria; Terrabacteria group; Actinobacteria; Actinobacteria; Corynebacteriales; Mycobacteriaceae; Mycobacterium; Mycobacterium avium complex (MAC); Mycobacterium avium
Chú thích phân loại cấp trên: “Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis” (HTML). NCBI taxonomy (bằng tiếng Anh). Bethesda, MD: National Center for Biotechnology Information. Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2018. Lineage( full ) cellular organisms; Bacteria; Terrabacteria group; Actinobacteria; Actinobacteria; Corynebacteriales; Mycobacteriaceae; Mycobacterium; Mycobacterium avium complex (MAC); Mycobacterium avium

This page was moved from. It's edit history can be viewed at Bản mẫu:Taxonomy/Mycobacterium/edithistory