Bước tới nội dung

Bản mẫu:Taxonomy/Nidovirales

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
(kph): Virus  [Taxonomy; sửa]
Realm: Riboviria  [Taxonomy; sửa]
Ngành: incertae sedis /Riboviria  [Taxonomy; sửa]
Bộ: Nidovirales  [Taxonomy; sửa]

Wikipedia does not yet have an article about Nidovirales. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about Nidovirales's taxonomy. Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Incertae sedis/Riboviria [Taxonomy; sửa]
Cấp: ordo (hiển thị là Bộ)
Liên kết: Nidovirales
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: có (cấp quan trọng)
Chú thích phân loại: “Virus Taxonomy: 2018b Release” (html). International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) (bằng tiếng Anh). tháng 2 năm 2019. Truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2019.
Chú thích phân loại cấp trên: not applicable (incertae sedis)