Bước tới nội dung

Bản mẫu:Taxonomy/Tridacna

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Vực: Eukaryota /displayed  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Amorphea  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Obazoa  [Taxonomy; sửa]
(kph): Opisthokonta  [Taxonomy; sửa]
(kph): Holozoa  [Taxonomy; sửa]
(kph): Filozoa  [Taxonomy; sửa]
(kph): Choanozoa  [Taxonomy; sửa]
Giới: Animalia  [Taxonomy; sửa]
Phân giới: Eumetazoa  [Taxonomy; sửa]
nhánh: ParaHoxozoa  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Bilateria  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Nephrozoa  [Taxonomy; sửa]
(kph): Protostomia  [Taxonomy; sửa]
(kph): Spiralia  [Taxonomy; sửa]
Liên ngành: Lophotrochozoa  [Taxonomy; sửa]
Ngành: Mollusca  [Taxonomy; sửa]
Lớp: Bivalvia  [Taxonomy; sửa]
Phân lớp: Heterodonta  [Taxonomy; sửa]
Phân thứ lớp: Euheterodonta  [Taxonomy; sửa]
Liên bộ: Imparidentia  [Taxonomy; sửa]
Bộ: Cardiida  [Taxonomy; sửa]
Liên họ: Cardioidea  [Taxonomy; sửa]
Họ: Cardiidae  [Taxonomy; sửa]
Phân họ: Tridacninae  [Taxonomy; sửa]
Chi: Tridacna  [Taxonomy; sửa]

Wikipedia does not yet have an article about Tridacna. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about Tridacna's taxonomy. Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Tridacninae [Taxonomy; sửa]
Cấp: genus (hiển thị là Chi)
Liên kết: Tridacna
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: có (cấp quan trọng)
Chú thích phân loại:
Chú thích phân loại cấp trên:

This page was moved from . It's edit history can be viewed at Bản mẫu:Taxonomy/Tridacna/edithistory