Bản mẫu:Taxonomy key

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Serves to document taxonomy templates, i.e. pages with titles of the form "Bản mẫu:Taxonomy/taxon". This template should only be called from the function callTaxonomyKey in Mô đun:Autotaxobox, which prepares the necessary parameters.

Các tham số

{{Taxonomy key
| parent=
| rank=
| link=
| link_target=
| extinct=
| always_display=
| refs=
}}

Xem thêm