Bản mẫu:Template example row

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Tiêu bản này tạo ra một bảng các ví dụ dùng trong các tài liệu sử dụng tiêu bản.

Cách dùng[sửa mã nguồn]

 <table class="prettytable">
 {{template example row|arg1}}
 {{template example row|arg1|arg2|arg3}}
 {{template example row|arg1|arg2|arg3|arg4|arg5}}
 </table>

 <table class="prettytable">
 {{template example row|arg1|notes=...}}
 {{template example row|arg1|arg2|arg3|notes=...}}
 {{template example row|arg1|arg2|arg3|arg4|arg5|notes=...}}
 </table>

Chưa hỗ trợ tham số đặt tên cho tiêu bản ví dụ.