Bản mẫu:Templatesnotice

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Nội dung sau do bản mẫu này thêm vào; tài liệu cho bản mẫu ở dưới.

Tài liệu bản mẫu

Sử dụng:

{{subst:Templatesnotice}}
{{subst:Templatesnotice|bài viết}} khi cần đề cập đến bài viết
{{subst:Templatesnotice|bài viết|nội dung cần nói thêm}} thêm nội dung vào cuối đoạn tin nhắn thay vì chỉ để lại lời "Cảm ơn"
 • Bản mẫu này đã được thiết kế cẩn thận dựa trên những hướng dẫn tại dự án cảnh báo thành viên.
 • Xin hãy thảo luận về giao diện bề ngoài của các bản mẫu này (ví dụ, hình ảnh ở góc trên bên trái) tại trang thảo luận của dự án.
 • Xin tham khảo index of message templates trước khi sử dụng bản mẫu để cảnh cáo thành viên. Sử dụng bản mẫu có sẵn thích hợp nhất để tránh những hiểu lầm có thể xảy ra.
 • Luôn nhớ thay thế bản mẫu bằng cách sử dụng cú pháp {{subst:Templatesnotice}} thay vì {{templatesnotice}}.
 • This template uses a parser function. To give greater detail to your message, you may add the bài viết and some additional text to the end of the template.
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

This template ({{templatesnotice}}) should be put on all multi-level warning templates that are covered by WP:UW and listed on WP:UTM.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Tất cả thông số

{{templatesnotice
| series        = 
| max          = 
| escalate       = 
| escalate to      = 
| param1        = 
| nothankyou      = 
| extra usage      =
| see also       = 
| notwinkle       =
| s1          = 
| s2          = 
| s3          = 
| s4          = 
}}

Thông số[sửa mã nguồn]

 • series - the name of the template series. This is the prefix of the template. Examples of series names are "uw-vandalism", "uw-test", "uw-spam", "uw-agf".
 • max - the number of templates in the series. For the "uw-own" series, which contains the templates {{uw-own1}}, {{uw-own2}}, and {{uw-own3}}, max should be 3. If all four levels are used, max should be 4. Any values other than "3" or "4" would yield levels 1, 2, 3, 4, and 4im being displayed. Use "4im" for the max value if this is the case.
 • escalate - set to yes if the template series escalates to {{uw-vandalism3}} if max=2 or to {{uw-vandalism4}} if max=3. The test series contains the templates {{uw-test1}}, {{uw-test2}}, and {{uw-test3}}, so its max value would be 3. If such edits continue, it would be necessary to use {{uw-vandalism4}} as a level 4 warning, so for the uw-test series, escalate is set to yes.
 • escalate to - use this parameter if max=2 or max=3, escalate=yes, but where the final notification is not {{Uw-vandalism3}} or {{Uw-vandalism4}}. The value of escalate to changes the final level template displayed from {{Uw-vandalism3}} to {{Uw-escalate to3}} or {{Uw-vandalism4}} to {{Uw-escalate to4}}. (Note: The value replaces the word "vandalism" in "Uw-vandalism3" or "Uw-vandalism4"; the "Uw-" at the beginning and the "3" or "4" at the end do not change, so the template's name has to start with "Uw-" and end with "3" or "4".)
 • param1 - a two-or-three-word description of parameter |1=, to go inside template examples. (|1= usually contains the page name of whatever page the message is about.) Defaults to "article".
 • nothankyou - set to yes if the message does not end in "Thank you." By default, the template will say that additional text set with the |2= parameter will be used instead of the text "Thank you"; if you set this to yes, the template will instead say that |2= will be added at the end of the message.
 • extra usage - a space to add additional information about usage of the template.
 • see also - a space to add "see also" links for the template.
 • notwinkle - set to yes if the message is not used in Twinkle. This disables the automatic {{Twinkle standard installation}} placement at the top of the page.
 • s1, s2, s3, s4 - template shortcuts.

Xem thêm[sửa mã nguồn]

 • {{Single notice}}: generates documentation for, and categorizes, single-issue user-page templates.