Bản mẫu:Thông báo đầu Wikipedia

Trang khóa hạn chế cho thành viên xác nhận mở rộng (khóa 30/500)
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Trang này và các trang con của nó chứa các thông báo đầu trang của Wikipedia dùng cho Bản mẫu:AdvancedSiteNotices hiển thị phía đầu trên của Wikipedia. Sửa bằng trình soạn thảo trực quan

Các thông báo

Các thông báo thường dùng

Loại thông báo Trang Đang sử dụng Tự động
Đề cử dành cho Nội dung chọn lọc và nội dung tốt Bản mẫu:Thông báo đầu Wikipedia/NDBQ1 Có (một phần)
Biểu quyết xóa bài (hoặc xóa tập tin) Bản mẫu:Thông báo đầu Wikipedia/NDBQ2 Có (một phần)
Đề cử cấp quyền cho thành viên, biểu quyết vấn đề cần thảo luận Bản mẫu:Thông báo đầu Wikipedia/NDBQ3 Không
Điều hướng và liên kết quy định, hướng dẫn và chức năng của Wikipedia (Top 1) Bản mẫu:Thông báo đầu Wikipedia/MNĐH1 Không

Các thông báo khác

Loại thông báo Trang Đang sử dụng Ghi chú
Thông báo quan trọng cho người dùng Wiki (ít sử dụng) Bản mẫu:Thông báo đầu Wikipedia/NDQT1 Cho người dùng đăng nhập và không đăng nhập
Bản mẫu:Thông báo đầu Wikipedia/NDQT2 Không
Bản mẫu:Thông báo đầu Wikipedia/NDQT3 Không Cho người dùng đăng nhập
Bản mẫu:Thông báo đầu Wikipedia/NDQT4 Không
Điều hướng và liên kết quy định, hướng dẫn và chức năng của Wikipedia (Top 2) Bản mẫu:Thông báo đầu Wikipedia/MNĐH2 Không Không dùng, giữ lại vì lý do lịch sử

Bản mẫu thông báo bảo trì

Bản mẫu:Thông báo đầu Wikipedia/Thông báo bản mẫu con

Tất cả trang con

Dưới đây hiển thị tất cả trang con chứa thông báo đầu trang đang và từng được sử dụng.

Thể loại

Xem thêm