Bản mẫu:Thông số

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

|

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Hiển thị thông số trong một bản mẫu bằng thẻ <tt>

Cách sử dụng

{{thông số|1=|2=}}

Trong đó:

Thông số Chức năng Cần thiết
1 Tên thông số Không
2 Giá trị gán cho thông số Không được đứng riêng lẻ, chỉ dùng khi đã có thông số 1

Ví dụ

{{thông số}}

|

{{thông số|image|Example.jpg}}

|image=Example.jpg

{{thông số|image}}

|image=