Bản mẫu:Thông tin đảng phái chính trị

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Thông tin đảng phái chính trị
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cú pháp[sửa mã nguồn]

{{Thông tin đảng phái chính trị
| tên      = 
| logo      = 
| mã màu     = #FFFFFF 
| lãnh tụ    = 
| tổng bí thư  =
| phát ngôn viên =
| thành lập   = 
| hệ tư tưởng  = 
| trụ sở     = 
| ảnh trụ sở   =
| quốc tế    = 
| trang web   = 
}}
{{Thông tin đảng phái chính trị
| tên      =
| tên gốc    =
| logo      =
| đảng kỳ    =
| lãnh tụ    =
| chủ tịch    =
| tổng bí thư  =
| tổng thư ký  =
| phát ngôn viên =
| chức danh 1  =
| lãnh đạo 1   =
| chức danh 2  =
| lãnh đạo 2   =
| chức danh 3  =
| lãnh đạo 3   =
| chức danh 4  =
| lãnh đạo 4   =
| thành lập   =
| thành lập từ  =
| giải tán    =
| giải tán thành =
| trụ sở     =
| ảnh trụ sở   =
| thanh niên   =
| năm thành viên =
| thành viên   =
| hệ tư tưởng  =
| khuynh hướng  =
| khẩu hiệu   =
| đảng ca    =
| quốc gia    =
| quốc tế    =
| nghị viện châu Âu =
| màu      =
| trang web   =
| ghi chú    =
}}