Bản mẫu:Thông tin đảng phái chính trị

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
{{{tên}}}
{{{tên gốc}}}
{{{logo}}}
Lãnh tụ {{{lãnh tụ}}}
Chủ tịch {{{chủ tịch}}}
Tổng bí thư
Tổng thư ký
Bí thư thứ nhất
Phát ngôn viên {{{phát ngôn viên}}}
{{{chức danh 1}}} {{{lãnh đạo 1}}}
{{{chức danh 2}}} {{{lãnh đạo 2}}}
{{{chức danh 3}}} {{{lãnh đạo 3}}}
{{{chức danh 4}}} {{{lãnh đạo 4}}}
Thành lập {{{thành lập}}}
Giải tán {{{giải tán}}}
Đảng tiền thân {{{đảng tiền thân}}}
Đảng thay thế {{{đảng thay thế}}}
Sát nhập vào {{{nhập}}}
Tách ra từ {{{tách}}}
Trụ sở {{{trụ sở}}}
Báo chính thức {{{báo}}}
Tổ chức thanh niên {{{thanh niên}}}
Thành viên ({{{năm thành viên}}}) {{{thành viên}}}
Hệ tư tưởng/
vị thế chính trị
{{{hệ tư tưởng}}}
Khẩu hiệu {{{khẩu hiệu}}}
Thuộc quốc gia {{{quốc gia}}}
Thuộc tổ chức quốc tế {{{quốc tế}}}
Nhóm Nghị viện châu Âu {{{nghị viện châu Âu}}}
{{{ghế 1}}} {{{ghế trong nghị viện 1}}}
{{{ghế 2}}} {{{ghế trong nghị viện 2}}}
{{{ghế 3}}} {{{ghế trong nghị viện 3}}}
{{{ghế 4}}} {{{ghế trong nghị viện 4}}}
Màu sắc chính thức {{{màu}}}
Trang web {{{trang web}}}
{{{ghi chú}}}
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Cú pháp[sửa mã nguồn]

{{Thông tin đảng phái chính trị
| tên      = 
| logo      = 
| mã màu     = #FFFFFF 
| lãnh tụ    = 
| tổng bí thư  =
| phát ngôn viên =
| thành lập   = 
| hệ tư tưởng  = 
| trụ sở     = 
| quốc tế    = 
| trang web   = 
}}
{{Thông tin đảng phái chính trị
| tên      =
| tên gốc    =
| logo      =   
| lãnh tụ    =
| chủ tịch    =
| tổng bí thư  =
| tổng thư ký  =
| phát ngôn viên =
| lãnh đạo 1   =
| lãnh đạo 2   =
| lãnh đạo 3   =
| lãnh đạo 4   =
| thành lập   =
| giải tán    =
| trụ sở     =
| thanh niên   =
| năm thành viên =
| thành viên   =
| hệ tư tưởng  =
| khuynh hướng  =
| khẩu hiệu   =
| quốc gia    =
| quốc tế    =
| nghị viện châu Âu =
| màu      =
| trang web   =
| ghi chú    =
}}