Bản mẫu:Thông tin đảng phái chính trị

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin đảng phái chính trị
Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cú pháp[sửa mã nguồn]

{{Thông tin đảng phái chính trị
| tên      = 
| logo      = 
| mã màu     = #FFFFFF 
| lãnh tụ    = 
| tổng bí thư  =
| phát ngôn viên =
| thành lập   = 
| hệ tư tưởng  = 
| trụ sở     = 
| quốc tế    = 
| trang web   = 
}}
{{Thông tin đảng phái chính trị
| tên      =
| tên gốc    =
| logo      =	
| lãnh tụ    =
| chủ tịch    =
| tổng bí thư  =
| tổng thư ký  =
| phát ngôn viên =
| lãnh đạo 1   =
| lãnh đạo 2   =
| lãnh đạo 3   =
| lãnh đạo 4   =
| thành lập   =
| giải tán    =
| trụ sở     =
| thanh niên   =
| năm thành viên =
| thành viên   =
| hệ tư tưởng  =
| khuynh hướng  =
| khẩu hiệu   =
| quốc gia    =
| quốc tế    =
| nghị viện châu Âu =
| màu      =
| trang web   =
| ghi chú    =
}}