Bản mẫu:Thông tin đảo

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Thông tin đảo
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này dùng cho các bài viết về đảo, đảo nhỏ hoặc một quần đảo


This template is intended to be used as an infobox for an island, islet or an archipelago.Đối với các đảo hoặc quần đảo đang tranh chấp, hãy xem xét sử dụng bản mẫu {{Infobox disputed islands}}

Hộp thông tin trống

{{{name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{image_alt}}}|upright=1.16|{{{image_alt}}}]]
{{{image_caption}}}
[[File:{{{image_map}}}|{{{map_size}}}|alt={{{map_alt}}}|upright=1.16|{{{map_alt}}}]]
{{{map_caption}}}
[[File:{{{map}}}|{{{map_width}}}|alt={{{map_alt}}}|{{{map_caption}}}]]
{{{map_caption}}}
Địa lý
Vị trí{{{location}}}
Tọa độ0°B 0°Đ / 0°B 0°Đ / 0; 0
Quần đảo{{{archipelago}}}
Diện tích{{{area_km2}}} km2 ({{{area_sqmi}}} mi2)[chuyển đổi: số không hợp lệ]
Hạng diện tích{{{rank}}}
Dài{{{length_km}}} km ({{{length_mi}}} mi)
Rộng123 km (123 mi)
Đường bờ biển{{{coastline_km}}} km ({{{coastline_mi}}} mi)
Độ cao tương đối lớn nhất{{{elevation_m}}} m ({{{elevation_ft}}} ft)
Đỉnh cao nhất{{{highest_mount}}}
Hành chính
{{{country}}}
{{{country_admin_divisions_title}}}{{{country_admin_divisions}}}
{{{country_admin_divisions_title_1}}}{{{country_admin_divisions_1}}}
{{{country_admin_divisions_title_2}}}{{{country_admin_divisions_2}}}
Nhân khẩu học
Tên gọi dân cư{{{demonym}}}
Dân số{{{population}}}
Mật độ{{{density_km2}}} /km2 ({{{density_sqmi}}} /sq mi)
Thông tin khác
Các múi giờ
 • {{{timezone1}}} ([[UTC{{{utc_offset1}}}]])
 • {{{timezone2}}} ([[UTC{{{utc_offset2}}}]])
 • Mùa hè (DST)
 • {{{timezone1_DST}}} ([[UTC{{{utc_offset1_DST}}}]])
 • {{{timezone2_DST}}} ([[UTC{{{utc_offset2_DST}}}]])
{{{postal_code_type}}}{{{postal_code}}}
{{{area_code_type}}}{{{area_code}}}
Biển số xe{{{registration_plate}}}
Trang web{{{website}}}
{{{footnotes}}}


Đơn vị hệ mét

{{Infobox islands
| name       = {{subst:PAGENAME}}
| native_name   = <!-- or |local_name= -->
| native_name_link = 
| native_name_lang = 
| sobriquet    = <!-- or |nickname= -->
| image_name    = 
| image_size    = 
| image_caption  = 
| image_alt    = 
| image_map    = 
| map_alt     = 
| map_size     = 
| map_caption   = 
| pushpin_map       = 
| pushpin_label      = 
| pushpin_label_position = 
| pushpin_map_alt     = 
| pushpin_relief     = 
| pushpin_map_caption   = 
| coordinates   = <!-- {{coord|display=it}} -->
| etymology    = 
| location     = <!-- mandatory, body of water where located -->
| grid_reference  = <!-- UK only -->
| archipelago   = 
| waterbody    = 
| total_islands  = 
| major_islands  = 
| area_km2     = <!-- or |area_m2= or |area_ha= -->
| area_footnotes  = 
| rank       = 
| length_km    = <!-- or |length_m= -->
| length_footnotes = 
| width_km     = <!-- or |width_m= -->
| width_footnotes =
| coastline_km   = <!-- or |coastline_m= -->
| coastline_footnotes = 
| elevation_m   = 
| elevation_footnotes = 
| highest_mount  = 
| country     = <!-- mandatory -->
| country_admin_divisions_title   = 
| country_admin_divisions      = 
| country_admin_divisions_title_1  = 
| country_admin_divisions_1     = 
| country_admin_divisions_title_2  = 
| country_admin_divisions_2     = 
| country_capital_type        = 
| country_capital          = 
| country_largest_city_type     = 
| country_largest_city        = 
| country_capital_and_largest_city  = 
| country_largest_city_population  = 
| country_leader_title        = 
| country_leader_name        = 
| country_area_km2          = <!-- or |country_area_m2= or |country_area_ha= -->
| country1             = 
| country1_admin_divisions_title  = 
| country1_admin_divisions     = 
| country1_admin_divisions_title_1 = 
| country1_admin_divisions_1    = 
| country1_capital_type       = 
| country1_capital         = 
| country1_largest_city_type    = 
| country1_largest_city       = 
| country1_capital_and_largest_city = 
| country1_largest_city_population = 
| country1_leader_title       = 
| country1_leader_name       = 
| country1_area_km2         = <!-- or |country1_area_m2= or |country1_area_ha= -->
| demonym     = 
| population    = 
| population_as_of = 
| population_footnotes = 
| population_rank = 
| population_rank_max = 
| density_km2   = 
| density_rank   = 
| density_footnotes = 
| languages    = 
| ethnic_groups  = 
| timezone1    = 
| utc_offset1   = 
| timezone1_DST  = 
| utc_offset1_DST = 
| website     = 
| additional_info = 
| footnotes    = 
}}

Đơn vị không phải hệ mét

{{Infobox islands
| name       = <!-- mandatory -->
| native_name   = <!-- or |local_name= -->
| native_name_link = 
| native_name_lang = 
| sobriquet    = <!-- or |nickname= -->
| image_name    = 
| image_size    = 
| image_caption  = 
| image_alt    = 
| map_alt     = 
| map_size     = 
| map_caption   = 
| pushpin_map       = 
| pushpin_label      = 
| pushpin_label_position = 
| pushpin_map_alt     = 
| pushpin_relief     = 
| pushpin_map_caption   = 
| coordinates   = <!-- {{coord|LATITUDE|N/S|LONGITUDE|E/W|display=it}} -->
| etymology    = 
| location     = <!-- mandatory, body of water where located -->
| grid_reference  = <!-- UK only -->
| archipelago   = 
| waterbody    = 
| total_islands  = 
| major_islands  = 
| area_sqmi    = <!-- or |area_sqft= or |area_acre= -->
| area_footnotes  = 
| rank       = 
| length_mi    = <!-- or |length_ft= -->
| length_footnotes = 
| width_mi     = <!-- or |width_ft= -->
| width_footnotes = 
| coastline_mi   = <!-- or |coastline_ft= -->
| coastline_footnotes = 
| elevation_ft   = 
| elevation_footnotes = 
| highest_mount  = 
| country     = <!-- mandatory -->
| country_admin_divisions_title   = 
| country_admin_divisions      = 
| country_admin_divisions_title_1  = 
| country_admin_divisions_1     = 
| country_admin_divisions_title_2  = 
| country_admin_divisions_2     = 
| country_capital_type        = 
| country_capital          = 
| country_largest_city_type     = 
| country_largest_city        = 
| country_capital_and_largest_city  = 
| country_largest_city_population  = 
| country_leader_title        = 
| country_leader_name        = 
| country_area_sqmi         = <!-- or |country_area_sqft= or |country_area_acre= -->
| country1             = 
| country1_admin_divisions_title  = 
| country1_admin_divisions     = 
| country1_admin_divisions_title_1 = 
| country1_admin_divisions_1    = 
| country1_capital_type       = 
| country1_capital         = 
| country1_largest_city_type    = 
| country1_largest_city       = 
| country1_capital_and_largest_city = 
| country1_largest_city_population = 
| country1_leader_title       = 
| country1_leader_name       = 
| country1_area_sqmi        = <!-- or |country1_area_sqft= or |country1_area_acre= -->
| demonym     = 
| population    = 
| population_as_of = 
| population_footnotes = 
| population_rank =
| population_rank_max = 
| density_sqmi   = 
| density_rank   = 
| density_footnotes = 
| ethnic_groups  = 
| timezone1    = 
| utc_offset1   = 
| timezone1_DST  = 
| utc_offset1_DST = 
| website     = 
| additional_info = 
| footnotes    = 
}}

Phạm vi chiều rộng

TĐể thể hiện một phạm vi rộng, thay thế |width_km= hoặc |width_m= hoặc |width_mi= hoặc |width_ft= với một trong những điều sau:

| width_min_km   = 
| width_max_km   = 

hoặc

| width_min_m   = 
| width_max_m   = 

hoặc

| width_min_mi   = 
| width_max_mi   = 

hoặc

| width_min_ft   = 
| width_max_ft   = 

Thông số

Bắt buộc

 • name = tên chính thức (không có từ island)
 • location = biển nơi hòn đảo nằm tại
 • country = vị trí quốc gia của hòn đảo nằm tại. Hoặc chỉ định theo mã hiệu quốc gia ba ký tự ISO 3166-1 alpha-3 cho quốc gia hoặc tên mà quốc gia thường được biết đến (e.g., "US", "Hàn Quốc", "Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên"). Nếu hòn đảo được chung giữa hai quốc gia, sử dụng "quốc gia 1" và "quốc gia 2" và liệt kê chúng theo thứ tự bảng chữ cái.

Không bắt buộc

 • native_name = only when the common name is different from the native name. To remove the "native name" prefix, use local_name instead.
 • native_name_link = link to the article about the language used for the native name.
 • sobriquet (or nickname) = for a well-known sobriquet or nickname
 • image_name = locator/satellite/other map image (without the prefix "File:" or "Image:")
  • image_caption = caption for the image
  • image_size = size of the image in pixels (e.g., "100px")
  • image_alt = alt text for readers who cannot see the image; see Wikipedia:Alternative text for images for more information
 • map_image = locator/satellite/other map image (without the prefix "File:" or "Image:")
 • pushpin_map = the name of a location map as per Template:Location map (e.g. Indonesia or Russia)
  • pushpin_map_alt = alt text for the map, primarily for visually impaired readers
  • pushpin_map_caption = a map caption if desired
  • pushpin_relief = whether to use a relief map if one is available
  • pushpin_map_width = the width of the map
 • coordinates = coordinates in the {{Coord}} format (type:isle is added by default, unless another type is specified)
 • Grid_Reference = Ordnance survey grid ref (UK only)
 • archipelago = the name of the group of islands the island belongs to
 • total_islands = total number of islands (for archipelagos only)
 • major_islands = names of the major islands (for archipelagos only)
 • area_km2 or area_sqmi or area_m2 or area_sqft or area_acre or area_ha = the area in either square kilometres or square miles or square metres or square feet or hectares or acres without using {{convert}}; the conversion will be done automatically
  • area_footnotes = references for area values using <ref>...</ref> format.
 • rank = the island's rank among other islands in the world in terms of size (1st being the largest island), as indicated in "List of islands by area"
 • length_km or length_mi or length_m or length_ft = the length in either kilometres or miles or metres or feet without using {{convert}}; the conversion will be done automatically
  • length_footnotes = references for length values using <ref>...</ref> format.
 • width_km or width_mi or width_m or width_ft = the width in either kilometres or miles or metres or feet without using {{convert}}; the conversion will be done automatically
  • width_footnotes = references for width values using <ref>...</ref> format.
 • coastline_km or coastline_mi or coastline_m or coastline_ft = the length of the coastline in either kilometres or miles or metres or feet without using {{convert}}; the conversion will be done automatically
  • coastline_footnotes = references for coastline values using <ref>...</ref> format.
 • elevation_m or elevation_ft = the height of the highest point in either metres or feet without using {{convert}}; the conversion will be done automatically
  • elevation_footnotes = references for elevation values using <ref>...</ref> format.
 • highest_mount = name of the highest point on the island, if any
 • country_admin_divisions_title = title for the administrative divisions
 • country_admin_divisions = the administrative divisions that govern the island
 • country_admin_divisions_title_1 = (country admin_divisions title 1)
 • country_admin_divisions_1 = (country admin divisions 1)
 • country_admin_divisions_title_2 = (country admin divisions title 2)
 • country_admin_divisions_2 = (country admin divisions 2)
 • country_capital_type = the capital's type of settlement (default value is "city")
 • country_capital
 • country_largest_city_type = the largest city's type of settlement (default value is "settlement")
 • country_largest_city
 • country_capital_and_largest_city
 • country_largest_city_population
 • country_leader_title
 • country_leader_name
 • country_area_km2 or country_area_sqmi or country_area_m2 or country_area_sqft or country_area_acre or country_area_ha = the area in either square kilometres or square miles or square metres or square feet or hectares or acres without using {{convert}}; the conversion will be done automatically
 • country1 = (see country)
 • country1_admin_divisions_title = (country_admin_divisions_title)
 • country1_admin_divisions = (country_admin_divisions)
 • country1_capital_type = (country_capital_type)
 • country1_capital = (country_capital)
 • country1_largest_city type = (country_largest_city_type)
 • country1_largest_city = (country_largest_city)
 • country1_capital_and_largest_city = (country_capital_and_largest_city)
 • country1_largest_city_population = (country_largest_city_population)
 • country1_leader_title
 • country1_leader_name
 • country1_area_km2 or country1_area_sqmi or country1_area_m2 or country1_area_sqft or country1_area_acre or country1_area_ha = the area in either square kilometres or square miles or square metres or square feet or hectares or acres without using {{convert}}; the conversion will be done automatically
 • country2 = (see country)
 • country2_admin_divisions_title = (country_admin_divisions_title)
 • country2_admin_divisions = (country_admin_divisions)
 • country2_capital_type = (country_capital_type)
 • country2_capital = (country_capital)
 • country2_largest_city_type = (country_largest_city_type)
 • country2_largest_city = (country_largest_city)
 • country2_capital_and_largest_city = (country_capital_and_largest_city)
 • country2_largest_city_population = (country_largest_city_population)
 • country2_leader_title
 • country2_leader_name
 • country2_area_km2 or country2_area_sqmi or country2_area_m2 or country2_area_sqft or country2_area_acre or country2_area_ha = the area in either square kilometres or square miles or square metres or square feet or hectares or acres without using {{convert}}; the conversion will be done automatically
  ...
 • country8 = (see country)
 • country8_admin_divisions_title = (country_admin_divisions_title)
 • country8_admin_divisions = (country_admin_divisions)
 • country8_capital_type = (country_capital_type)
 • country8_capital = (country_capital)
 • country8_largest_city_type = (country_largest_city_type)
 • country8_largest_city = (country_largest_city)
 • country8_capital_and_largest_city = (country_capital_and_largest_city)
 • country8_largest_city_population = (country_largest_city_population)
 • country8_leader_title
 • country8_leader_name
 • country8_area_km2 or country8_area_sqmi or country8_area_m2 or country8_area_sqft or country8_area_acre or country8_area_ha = the area in either square kilometres or square miles or square metres or square feet or hectares or acres without using {{convert}}; the conversion will be done automatically
 • demonym = the name the people of the island are called that is based on location
 • population = the size of the island's population
 • population_as_of = the year when the population census took place
  • population_footnotes = references for population values using <ref>...</ref> format.
 • density_km2 or density_sqmi = the population density of the island expressed in either persons per square kilometres or persons per square miles without using {{convert}}; the conversion will be done automatically. For example, if the number is 85, the output for density km2 is 85/km2 (220/sq mi).
  • density_footnotes = references for density values using <ref>...</ref> format.
 • languages = list of native languages spoken by the island's population
 • ethnic_groups = list the major ethnic groups making up the island's population
 • timezone1 =
 • utc_offset1 =
 • timezone1_DST =
 • utc_offset1_DST =
 • timezone2 =
 • utc_offset2 =
 • timezone2_DST =
 • utc_offset2_DST =
 • website =
 • additional_info = a space for additional information at the bottom of the infobox
 • footnotes =

Bản đồ vị trí

Tham số map có thể được sử dụng để hiển thị một bản đồ với một điểm đánh dấu vị trí.

Santa Catalina Island
Địa lý
Vị tríPacific Ocean
Tọa độ33°23′0″B 118°25′0″T / 33,38333°B 118,41667°T / 33.38333; -118.41667
Hành chính
United States
{{Infobox islands
| name = Santa Catalina Island
| pushpin_map = USA California
| pushpin_map_width=220
| coordinates = {{coord|33|23|0|N|118|25|0|W|display=inline}}
| location     = [[Pacific Ocean]]
| country     = United States
}}

The pushpin_map_caption parameter can be used to display a caption below the map. A width of 220px is generally recommended but this width should be reduced for maps that are taller than they are wide. Use pushpin_map_width=220 and not pushpin_map_width=220px.

Microformat

This template generates an hCard microformat. More information can be found here.

Theo dõi danh mục

Xem thêm

Bản mẫu hỗ trợ