Bản mẫu:Thông tin album nhạc/link

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Quan trọng[sửa mã nguồn]

Khi sửa tiêu bản này, đừng quên cập nhật Tiêu bản:Thông tin album nhạc/color.

Cách dùng[sửa mã nguồn]

Đây là tiêu bản bổ trợ chỉ nên được dùng với tiêu bản {{Thông tin album nhạc}}. Tham số thứ nhất nên là một trong những mã từ bảng dưới, đại diện cho loại album. Tiêu bản trả về phiên bản có liên kết wiki của ký tự.

Bảng tham chiếu nhanh[sửa mã nguồn]

Mã tiếng AnhLiên kết Hiển thị
phòng thu studioAlbum phòng thu
Album phòng thu của nghệ sĩ
demo demoAlbum demo
Album demo của nghệ sĩ
ep epEP
EP của nghệ sĩ
ep epAlbum đĩa đơn
Album đĩa đơn của nghệ sĩ
trực tiếp liveAlbum trực tiếp
Album trực tiếp của nghệ sĩ
tuyển tập greatestAlbum tuyển tập
Album tuyển tập của nghệ sĩ
phối lại remixAlbum phối lại
Album phối lại của nghệ sĩ
hộp boxBox set
Box set của nghệ sĩ
tổng hợp compilationAlbum tổng hợp
Album tổng hợp của nghệ sĩ
soundtrack soundtrackAlbum nhạc phim
Album nhạc phim của nghệ sĩ
phim filmNhạc nền phim
Nhạc nền phim của nghệ sĩ
truyền hình televisionNhạc trong chương trình truyền hình
Nhạc trong chương trình truyền hình của nghệ sĩ
video videoVideo
Video của nghệ sĩ
game gameAlbum nhạc nền trò chơi
Album nhạc nền trò chơi của nghệ sĩ
của nghệ sĩ

Kiểm thử đơn vị[sửa mã nguồn]

Nếu bất cứ lúc nào cột Mong đợiCó được không trùng với nhau, tiêu bản này có thể đã bị hư. Bảng này tự động kiểm tra tiêu bản. Nếu dấu Green tickY xuất hiện, có nghĩa là tự kiểm tra thành công. Nếu có dấu Red XN, có nghĩa là kiểm thử thất bại. Bất cứ khi nào bạn điều chỉnh tiêu bản, hãy lưu trang lại, nhấn CTRL+F5, và kiểm tra tất cả các kiểm thử đã đúng hết chưa. Nếu bạn thêm một loại mới vào tiêu bản, nhớ thêm nó vào sử dụng cú pháp như sau:

| tên_loại
| thay_bằng
| {{Template:Thông tin album nhạc/link|tên_loại}}
| {{#ifeq:{{Template:Thông tin album nhạc/link|tên_loại}}|thay_bằng|{{y}}|{{n}}}}

Thay tên_loại bằng tên loại mới (ví dụ, Epic soundtrack), và thay_bằng bằng ký tự xuất hiện trong loại album (ví dụ, [[Soundtrack|Epic soundtrack]]).

Chú ý: Đôi khi kiểm thử có thể thành công khi xem thử, nhưng một khi lưu trang, kiểm thử thất bại, dù bạn đã xóa cache bao nhiêu lần. Trong trường hợp này, hãy nhấn vào đây để xóa sạch cache. Nếu nó không giải quyết được vấn đề, hãy ghi lại vào trang thảo luận, sẽ có người xem xét thay đổi.

Mong đợi Có được Kiểm thử
Album phòng thu
phòng thu Album phòng thu Album phòng thu Green tickY
studio Album phòng thu Album phòng thu Green tickY
Studio album Album phòng thu Album phòng thu Green tickY
Album Album phòng thu Album phòng thu Green tickY
LP Album phòng thu Album phòng thu Green tickY
Album kép Album phòng thu Album phòng thu Green tickY
Album demo
demo Album demo Album demo Green tickY
Album hát lại
cover Album phòng thu Album phòng thu Green tickY
Cover album Album phòng thu Album phòng thu Green tickY
hát lại Album phòng thu Album phòng thu Green tickY
Album tưởng nhớ
tribute Album phòng thu Album phòng thu Green tickY
Tribute album Album phòng thu Album phòng thu Green tickY
tưởng nhớ Album phòng thu Album phòng thu Green tickY
EP
ep EP EP Green tickY
EP EP EP Green tickY
Extended play EP EP Green tickY
Album trực tiếp
trực tiếp Album trực tiếp Album trực tiếp Green tickY
live Album trực tiếp Album trực tiếp Green tickY
Live album Album trực tiếp Album trực tiếp Green tickY
Tuyển tập
greatest Album tuyển tập Album tuyển tập Green tickY
Greatest hits Album tuyển tập Album tuyển tập Green tickY
tuyển tập Album tuyển tập Album tuyển tập Green tickY
Album phối lại
remix Album phối lại Album phối lại Green tickY
Remix album Album phối lại Album phối lại Green tickY
phối lại Album phối lại Album phối lại Green tickY
Box set
box Box set Box set Green tickY
Box set Box set Box set Green tickY
Hộp Box set Box set Green tickY
Album tổng hợp
compilation Album tổng hợp Album tổng hợp Green tickY
Compilation album Album tổng hợp Album tổng hợp Green tickY
tổng hợp Album tổng hợp Album tổng hợp Green tickY
biên tập Album tổng hợp Album tổng hợp Green tickY
Album nhạc phim
soundtrack Album nhạc phim Album nhạc phim Green tickY
nhạc phim Album nhạc phim Album nhạc phim Green tickY
Nhạc nền phim
film Nhạc nền phim Nhạc nền phim Green tickY
Film score Nhạc nền phim Nhạc nền phim Green tickY
Nhạc trong chương trình truyền hình
truyền hình Nhạc trong chương trình truyền hình Nhạc trong chương trình truyền hình Green tickY
television Nhạc trong chương trình truyền hình Nhạc trong chương trình truyền hình Green tickY
Television theme Nhạc trong chương trình truyền hình Nhạc trong chương trình truyền hình Green tickY
Album video
video Video Video Green tickY
DVD Video Video Green tickY
Trường hợp khác
Green tickY
xyz xyz xyz Green tickY