Bản mẫu:Thông tin công viên

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{Thông tin công viên
| tên       = 
| tên bản địa   = 
| hình       = 
| chú thích hình  = 
| loại       = 
| vị trí      = 
| tọa độ      = {{Coord|NNNNN|NNNNN|type:landmark|display=inline,title}}
| size       = 
| khai trương   = {{Start date|YYYY}}
| điều hành bởi  = 
| số lượng khách  = 
| tình trạng    = 
| mở cửa      = 
| website     = 
| image_dot_map  = 
| dot_mapsize   = 
| dot_map_base_alt = 
| dot_map_alt   = 
| dot_map_caption = 
| dot_x      = 
| dot_y      = 
}}

Ví dụ

Thông tin công viên
Trang webwww.example.net

{{Thông tin công viên
| tên       = Park Name
| tên bản địa   ={{lang|ar|اسم الحديقة}}
| hình       = Park.jpg
| chú thích hình  = Park with fountain and lake
| loại       = public park
| vị trí      = Townsville, Country
| tọa độ      = {{coord|90.000|90.000|type:landmark|display=inline,title}}
| size       = {{convert|100|ha|0}}
| khai trương   = {{Start date|2000}}
| điều hành bởi  = Townsville city council
| số lượng khách  = 1,000,000
| mở cửa      = All year
| website     = [http://www.example.net www.example.net]
}}