Bước tới nội dung

Bản mẫu:Thông tin dân tộc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Hộp thông tin về sắc tộc.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{Thông tin dân tộc
|group   = 
|population = 
|region1  = 
|pop1    = 
|ref1    = 
|region2  = 
|pop2    = 
|ref2    = 
|region3  = 
|pop3    = 
|ref3    = 
|region4  = 
|pop4    = 
|ref4    = 
|region5  = 
|pop5    = 
|ref5    = 
|region6  = 
|pop6    = 
|ref6    = 
|region7  = 
|pop7    = 
|ref7    = 
|region8  = 
|pop8    = 
|ref8    = 
|region9  = 
|pop9    = 
|ref9    = 
|region10  = 
|pop10   = 
|ref10   = 
|languages = 
|religions = 
|related  = 
|footnotes = 
}}