Bản mẫu:Thông tin hệ chữ viết

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Thông tin hệ chữ viết
Bài viết này chứa các biểu tượng ngữ âm IPA trong Unicode. Nếu không thích hợp hỗ trợ dựng hình, bạn có thể sẽ nhìn thấy dấu chấm hỏi, hộp, hoặc ký hiệu khác thay vì kí tự Unicode. Để có hướng dẫn thêm về các ký hiệu IPA, hãy xem Trợ giúp:IPA.
Tài liệu bản mẫu[tạo]