Bước tới nội dung

Bản mẫu:Thông tin mạng lưới phát sóng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
{{{name}}}
Kiểu{{{type}}}
Nhãn hiệu{{{branding}}}
Quốc gia{{{country}}}
Ngày phát sóng đầu tiên
{{{airdate}}}
Có mặt tại{{{available}}}
Thành lập{{{founded}}}{{{foundation}}}
bởi {{{founder}}}
Phương châm{{{motto}}}
Khẩu hiệu{{{slogan}}}
Các đài truyền hình{{{tvstations}}}
Các đài tiếp sóng truyền hình{{{tvtransmitters}}}
Các đài phát thanh{{{radiostations}}}
Các đài tiếp sóng phát thanh{{{radiotransmitters}}}
{{{market_share}}}
Khu vực cấp phép
{{{license_area}}}
Trụ sở{{{headquarters}}}
Khu vực phát sóng
{{{broadcast_area}}}
Khu vực{{{area}}}
Lãnh thổ{{{nation}}}
Vùng{{{regions}}}
ERP{{{erp}}}
Chủ sở hữu{{{owner}}}
Công ty mẹ{{{parent}}}
Nhân vật chủ chốt
{{{key_people}}}
Thành lập{{{established}}}
Ngày lên sóng chính thức
{{{launch_date}}}
Giải tán{{{dissolved}}}
Tên cũ
{{{former_names}}}
{{{digital}}}
{{{analog}}}
{{{servicename1}}}
{{{service1}}}
{{{servicename2}}}
{{{service2}}}
......
......
{{{servicename7}}}
{{{service7}}}
Ký hiệu{{{callsigns}}}
Ý nghĩa ký hiệu
{{{callsign_meaning}}}
Ký hiệu cũ
{{{former_callsigns}}}
Liên kết với{{{affiliation}}}
Các đài liên kết{{{affiliates}}}
Nhóm{{{groups}}}
{{{former_affiliations}}}
Webcast{{{webcast}}}
Trang mạng
{{{website}}}
Thay thế{{{replaced}}}
Thay thế bởi{{{replaced_by}}}
Ghi chú
{{{footnotes}}}

Hộp thông tin này không nên dùng cho các đài truyền hình. Thay vào đó hãy dùng {{Hộp thông tin đài phát sóng}}.

Sử dụng[sửa mã nguồn]

{{Thông tin mạng lưới phát sóng
| name = 
| image = 
| logo = 
| type = 
| branding = 
| established = 
| test card = 
| test of transmission = 
| airdate = 
| country = 
| available = 
| founded = 
| founder = 
| ceo =
| slogan = 
| phone =
| motto = 
| tvstations = 
| tvtransmitters = 
| radiostations = 
| radiotransmitters = 
| market_share = 
| license_area = 
| headquarters = 
| broadcast_area = 
| area = 
| nation = 
| regions = 
| erp = 
| owner = 
| parent = 
| key_people = 
| foundation = 
| launch_date = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| dissolved = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| replaced = 
| replaced_by = 
| former_names = 
| digital = 
| analog = 
| servicename1 = 
| service1 = 
| servicename2 = 
| service2 = 
<!--......-->
| servicename7 = 
| service7 = 
| callsigns = 
| callsign_meaning = 
| former_callsigns = 
| affiliation = 
| affiliates = 
| groups = 
| former_affiliations = 
| webcast = 
| website = <!-- {{URL|example.com}} -->
| subsidiary = 
| footnotes = 
}}

Sử dụng {{Start date|YYYY|MM|DD}} (kèm theo thông số |df=y nếu cần) cho các thông số |airdate=, |founded=, |foundation= hoặc |launch_date=

Microformat[sửa mã nguồn]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the organisation's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

If the organisation has an "established", "founded", "opened" or similar date, use {{Start date}} (unless the date is before 1583 CE)

If the organisation has a URL, use {{URL}}

If the organisation has a "coordinates" field, use {{Coord}} to include a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit.

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • country-name
 • extended-address
 • fn
 • geo
 • label
 • latitude
 • locality
 • longitude
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • url
 • vcard

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

Không có miêu tả.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Không định rõ tham số