Bản mẫu:Thông tin nghệ sĩ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Nghệ sĩ

Ca sĩ

Nhạc sĩ

{{Thông tin nghệ sĩ
| tên = 
| tên gốc = 
| nền = 
| hình = 
| kích thước hình = 
| chú thích hình = 
| nghệ danh = 
| tên khai sinh = 
| ngày sinh = 
| nơi sinh = 
| ngày mất = 
| nơi mất = 
| quốc tịch = 
| dân tộc = 
| nghề nghiệp = 
| bố mẹ = 
| vợ = 
| chồng = 
| con = 
| đào tạo = 
| học vấn = 
| lĩnh vực hoạt động = 
| giai đoạn hoạt động = 
| trào lưu = 
| tác phẩm nổi bật = 
| giải thưởng nghệ thuật = 
| giải thưởng = 
| ảnh hưởng bởi = 
| ảnh hưởng tới = 
| chữ ký = 
| website = 
}}
{{Thông tin nghệ sĩ
| tên = 
| tên gốc = 
| nền = 
| hình = 
| kích thước hình = 
| chú thích hình = 
| nghệ danh = 
| tên khai sinh = 
| ngày sinh = 
| nơi sinh = 
| ngày mất = 
| nơi mất = 
| quốc tịch = 
| dân tộc = 
| nghề nghiệp = 
| bố mẹ = 
| vợ = 
| chồng = 
| con = 
| đào tạo = 
| học vấn = 
| lĩnh vực hoạt động = 
| năm hoạt động âm nhạc = 
| đào tạo âm nhạc = 
| thể loại âm nhạc = 
| nhạc cụ = 
| công ty quản lý = 
| hãng đĩa = 
| hợp tác với = 
| thành viên của = 
| giải thưởng âm nhạc = 
| website âm nhạc = 
| chữ ký = 
}}
{{Thông tin nghệ sĩ
| tên = 
| tên gốc = 
| nền = 
| hình = 
| kích thước hình = 
| chú thích hình = 
| nghệ danh = 
| tên khai sinh = 
| ngày sinh = 
| nơi sinh = 
| ngày mất = 
| nơi mất = 
| quốc tịch = 
| dân tộc = 
| nghề nghiệp = 
| bố mẹ = 
| vợ = 
| chồng = 
| con = 
| đào tạo = 
| học vấn = 
| lĩnh vực hoạt động = 
| giai đoạn sáng tác âm nhạc = 
| đào tạo âm nhạc = 
| thể loại âm nhạc = 
| nhạc cụ = 
| công ty quản lý = 
| hãng đĩa = 
| hợp tác với = 
| thành viên của = 
| ca khúc = <!-- sáng tác nổi bật -->
| giải thưởng âm nhạc = 
| website âm nhạc = 
| ảnh hưởng bởi = 
| ảnh hưởng tới = 
| chữ ký = 
| website = 
}}

Diễn viên

Đạo diễn

Nhà văn, nhà thơ

{{Thông tin nghệ sĩ
| tên = 
| tên gốc = 
| nền = diễn viên
| hình = 
| kích thước hình = 
| chú thích hình = 
| nghệ danh = 
| tên khai sinh = 
| ngày sinh = 
| nơi sinh = 
| ngày mất = 
| nơi mất = 
| quốc tịch = 
| dân tộc = 
| nghề nghiệp = 
| bố mẹ = 
| vợ = 
| chồng = 
| con = 
| đào tạo = 
| học vấn = 
| lĩnh vực hoạt động = 
| năm hoạt động điện ảnh = 
| đào tạo điện ảnh = 
| vai diễn = 
| phim = 
| giải thưởng điện ảnh = 
| chữ ký = 
| website = 
}}
{{Thông tin nghệ sĩ
| tên = 
| tên gốc = 
| nền = đạo diễn
| hình = 
| kích thước hình = 
| chú thích hình = 
| nghệ danh = 
| tên khai sinh = 
| ngày sinh = 
| nơi sinh = 
| ngày mất = 
| nơi mất = 
| quốc tịch = 
| dân tộc = 
| nghề nghiệp = 
| bố mẹ = 
| vợ = 
| chồng = 
| con = 
| đào tạo = 
| học vấn = 
| lĩnh vực hoạt động = 
| năm hoạt động điện ảnh = 
| đào tạo điện ảnh = 
| tác phẩm điện ảnh nổi bật = 
| giải thưởng điện ảnh = 
| chữ ký = 
| website = 
}}
{{Thông tin nghệ sĩ
| tên = 
| tên gốc = 
| nền = nhà văn
| hình = 
| kích thước hình = 
| chú thích hình = 
| nghệ danh = 
| tên khai sinh = 
| ngày sinh = 
| nơi sinh = 
| ngày mất = 
| nơi mất = 
| quốc tịch = 
| dân tộc = 
| nghề nghiệp = 
| bố mẹ = 
| vợ = 
| chồng = 
| con = 
| đào tạo = 
| học vấn = 
| lĩnh vực hoạt động = 
| bút danh = 
| đào tạo văn học = 
| giai đoạn sáng tác văn học = 
| thể loại văn học = 
| chủ đề văn học = 
| trào lưu văn học = 
| tác phẩm văn học nổi bật = 
| giải thưởng văn học = 
| chữ ký = 
| website = 
}}

Diễn viên sân khấu

Họa sĩ

Nhiếp ảnh

{{Thông tin nghệ sĩ
| tên = 
| tên gốc = 
| nền = diễn viên
| hình = 
| kích thước hình = 
| chú thích hình = 
| nghệ danh = 
| tên khai sinh = 
| ngày sinh = 
| nơi sinh = 
| ngày mất = 
| nơi mất = 
| quốc tịch = 
| dân tộc = 
| nghề nghiệp = 
| bố mẹ = 
| vợ = 
| chồng = 
| con = 
| đào tạo = 
| học vấn = 
| lĩnh vực hoạt động = 
| năm hoạt động sân khấu = 
| đào tạo sân khấu = 
| vai = 
| vở kịch = 
| giải thưởng sân khấu = 
| chữ ký = 
| website = 
}}
{{Thông tin nghệ sĩ
| tên = 
| tên gốc = 
| nền = họa sĩ
| hình = 
| kích thước hình = 
| chú thích hình = 
| nghệ danh = 
| tên khai sinh = 
| ngày sinh = 
| nơi sinh = 
| ngày mất = 
| nơi mất = 
| quốc tịch = 
| dân tộc = 
| nghề nghiệp = 
| bố mẹ = 
| vợ = 
| chồng = 
| con = 
| đào tạo = 
| học vấn = 
| lĩnh vực hoạt động = 
| bút danh họa sĩ = 
| giai đoạn sáng tác hội họa = 
| đào tạo hội họa = 
| thể loại hội họa = 
| trào lưu hội họa = 
| tác phẩm hội họa = 
| giải thưởng hội họa nổi bật = 
| chữ ký = 
| website = 
}}
{{Thông tin nghệ sĩ
| tên = 
| tên gốc = 
| nền = nhiếp ảnh
| hình = 
| kích thước hình = 
| chú thích hình = 
| nghệ danh = 
| tên khai sinh = 
| ngày sinh = 
| nơi sinh = 
| ngày mất = 
| nơi mất = 
| quốc tịch = 
| dân tộc = 
| nghề nghiệp = 
| bố mẹ = 
| vợ = 
| chồng = 
| con = 
| đào tạo = 
| học vấn = 
| lĩnh vực hoạt động = 
| giai đoạn sáng tác nhiếp ảnh = 
| đào tạo nhiếp ảnh = 
| thể loại nhiếp ảnh = 
| trào lưu nhiếp ảnh = 
| tác phẩm nhiếp ảnh = 
| giải thưởng nhiếp ảnh = 
| chữ ký = 
| website = 
}}

Điêu khắc

{{Thông tin nghệ sĩ
| tên = 
| tên gốc = 
| nền = điêu khắc
| hình = 
| kích thước hình = 
| chú thích hình = 
| nghệ danh = 
| tên khai sinh = 
| ngày sinh = 
| nơi sinh = 
| ngày mất = 
| nơi mất = 
| quốc tịch = 
| dân tộc = 
| nghề nghiệp = 
| bố mẹ = 
| vợ = 
| chồng = 
| con = 
| đào tạo = 
| học vấn = 
| lĩnh vực hoạt động = 
| giai đoạn sáng tác điêu khắc = 
| đào tạo điêu khắc = 
| thể loại điêu khắc = 
| trào lưu điêu khắc = 
| tác phẩm điêu khắc nổi bật = 
| giải thưởng điêu khắc nổi bật = 
| chữ ký = 
| website = 
}}

Xem thêm