Trang bản mẫu bị khóa vĩnh viễn

Bản mẫu:Thông tin nghệ sĩ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 

Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

 
tên
tên gốc
Ví dụ.jpg
chú thích hình
Nghệ danhnghệ danh
Thông tin cá nhân
Sinhtên khai sinh
ngày sinh
nơi sinh
Mấtngày mất
nơi mất
Quốc tịchquốc tịch
Dân tộcdân tộc
Nghề nghiệpnghề nghiệp
Bố mẹbố mẹ
Vợvợ
Con cáicon
Đào tạođào tạo
Học vấnhọc vấn
Lĩnh vựclĩnh vực hoạt động
Khen thưởngkhen thưởng
Sự nghiệp âm nhạc
Bút danhbút danh âm nhạc
Nghệ danhnghệ danh âm nhạc
Năm hoạt độngnăm hoạt động âm nhạc
Đào tạođào tạo âm nhạc
Thể loạithể loại âm nhạc
Nhạc cụnhạc cụ
Công ty quản lýcông ty quản lý
Hãng đĩahãng đĩa
Thành viên củathành viên của
Ca khúc tiêu biểuca khúc
Giải thưởnggiải thưởng âm nhạc
Websitewebsite âm nhạc
Sự nghiệp điện ảnh
Nghệ danhnghệ danh điện ảnh
Năm hoạt độngnăm hoạt động điện ảnh
Đào tạođào tạo điện ảnh
Thể loạithể loại điện ảnh
Chủ đềchủ đề điện ảnh
Công ty quản lýcông ty quản lý điện ảnh
Vai diễn nổi bậtvai diễn trong 'phim'
Tác phẩm nổi bậttác phẩm điện ảnh nổi bật
Giải thưởnggiải thưởng điện ảnh
Sự nghiệp văn học
Bút danhbút danh
Giai đoạn sáng tácgiai đoạn sáng tác văn học
Đào tạođào tạo văn học
Trào lưutrào lưu văn học
Thể loạithể loại văn học
Chủ đềchủ đề văn học
Tác phẩm nổi bậttác phẩm văn học nổi bật
Giải thưởnggiải thưởng văn học
Websitewebsite văn học
Sự nghiệp sân khấu
Bút danhbút danh sân khấu
Nghệ danhnghệ danh sân khấu
Năm hoạt độngnăm hoạt động sân khấu
Đào tạođào tạo sân khấu
Vai diễn nổi bậtvai trong 'vở kịch'
Giải thưởnggiải thưởng sân khấu
Sự nghiệp hội họa
Bút danhbút danh họa sĩ
Giai đoạn sáng tácgiai đoạn sáng tác hội họa
Đào tạođào tạo hội họa
Trào lưutrào lưu hội họa
Thể loạithể loại hội họa
Tác phẩm nổi bậttác phẩm hội họa
Giải thưởnggiải thưởng hội họa nổi bật
Sự nghiệp điêu khắc
Giai đoạn sáng tácgiai đoạn sáng tác điêu khắc
Đào tạođào tạo điêu khắc
Trào lưutrào lưu điêu khắc
Thể loạithể loại điêu khắc
Tác phẩm nổi bậttác phẩm điêu khắc nổi bật
Giải thưởnggiải thưởng điêu khắc nổi bật
Sự nghiệp nghệ sĩ
Giai đoạn sáng tácgiai đoạn hoạt động
Trào lưutrào lưu
Tác phẩm nổi bậttác phẩm nổi bật
Giải thưởnggiải thưởng nghệ thuật
Giải thưởng
giải thưởng


Chữ ký
chữ ký
website

Nghệ sĩ

Ca sĩ

Nhạc sĩ

{{Thông tin nghệ sĩ
| tên = 
| tên gốc = 
| nền = 
| hình = 
| kích thước hình = 
| chú thích hình = 
| nghệ danh = 
| tên khai sinh = 
| ngày sinh = 
| nơi sinh = 
| ngày mất = 
| nơi mất = 
| quốc tịch = 
| dân tộc = 
| nghề nghiệp = 
| bố mẹ = 
| vợ = 
| chồng = 
| con = 
| đào tạo = 
| học vấn = 
| lĩnh vực hoạt động = 
| giai đoạn hoạt động = 
| trào lưu = 
| tác phẩm nổi bật = 
| giải thưởng nghệ thuật = 
| giải thưởng = 
| ảnh hưởng bởi = 
| ảnh hưởng tới = 
| chữ ký = 
| website = 
}}
{{Thông tin nghệ sĩ
| tên = 
| tên gốc = 
| nền = ca sĩ
| hình = 
| kích thước hình = 
| chú thích hình = 
| nghệ danh = 
| tên khai sinh = 
| ngày sinh = 
| nơi sinh = 
| ngày mất = 
| nơi mất = 
| quốc tịch = 
| dân tộc = 
| nghề nghiệp = 
| bố mẹ = 
| vợ = 
| chồng = 
| con = 
| đào tạo = 
| học vấn = 
| lĩnh vực hoạt động = 
| năm hoạt động âm nhạc = 
| đào tạo âm nhạc = 
| thể loại âm nhạc = 
| nhạc cụ = 
| công ty quản lý = 
| hãng đĩa = 
| hợp tác với = 
| thành viên của = 
| giải thưởng âm nhạc = 
| website âm nhạc = 
| chữ ký = 
}}
{{Thông tin nghệ sĩ
| tên = 
| tên gốc = 
| nền = nhạc sĩ
| hình = 
| kích thước hình = 
| chú thích hình = 
| nghệ danh = 
| tên khai sinh = 
| ngày sinh = 
| nơi sinh = 
| ngày mất = 
| nơi mất = 
| quốc tịch = 
| dân tộc = 
| nghề nghiệp = 
| bố mẹ = 
| vợ = 
| chồng = 
| con = 
| đào tạo = 
| học vấn = 
| lĩnh vực hoạt động = 
| giai đoạn sáng tác âm nhạc = 
| đào tạo âm nhạc = 
| thể loại âm nhạc = 
| nhạc cụ = 
| công ty quản lý = 
| hãng đĩa = 
| hợp tác với = 
| thành viên của = 
| ca khúc = <!-- sáng tác nổi bật -->
| giải thưởng âm nhạc = 
| website âm nhạc = 
| ảnh hưởng bởi = 
| ảnh hưởng tới = 
| chữ ký = 
| website = 
}}

Diễn viên

Đạo diễn

Nhà văn, nhà thơ

{{Thông tin nghệ sĩ
| tên = 
| tên gốc = 
| nền = diễn viên
| hình = 
| kích thước hình = 
| chú thích hình = 
| nghệ danh = 
| tên khai sinh = 
| ngày sinh = 
| nơi sinh = 
| ngày mất = 
| nơi mất = 
| quốc tịch = 
| dân tộc = 
| nghề nghiệp = 
| bố mẹ = 
| vợ = 
| chồng = 
| con = 
| đào tạo = 
| học vấn = 
| lĩnh vực hoạt động = 
| năm hoạt động điện ảnh = 
| đào tạo điện ảnh = 
| vai diễn = 
| phim = 
| giải thưởng điện ảnh = 
| chữ ký = 
| website = 
}}
{{Thông tin nghệ sĩ
| tên = 
| tên gốc = 
| nền = đạo diễn
| hình = 
| kích thước hình = 
| chú thích hình = 
| nghệ danh = 
| tên khai sinh = 
| ngày sinh = 
| nơi sinh = 
| ngày mất = 
| nơi mất = 
| quốc tịch = 
| dân tộc = 
| nghề nghiệp = 
| bố mẹ = 
| vợ = 
| chồng = 
| con = 
| đào tạo = 
| học vấn = 
| lĩnh vực hoạt động = 
| năm hoạt động điện ảnh = 
| đào tạo điện ảnh = 
| tác phẩm điện ảnh nổi bật = 
| giải thưởng điện ảnh = 
| chữ ký = 
| website = 
}}
{{Thông tin nghệ sĩ
| tên = 
| tên gốc = 
| nền = nhà văn
| hình = 
| kích thước hình = 
| chú thích hình = 
| nghệ danh = 
| tên khai sinh = 
| ngày sinh = 
| nơi sinh = 
| ngày mất = 
| nơi mất = 
| quốc tịch = 
| dân tộc = 
| nghề nghiệp = 
| bố mẹ = 
| vợ = 
| chồng = 
| con = 
| đào tạo = 
| học vấn = 
| lĩnh vực hoạt động = 
| bút danh = 
| đào tạo văn học = 
| giai đoạn sáng tác văn học = 
| thể loại văn học = 
| chủ đề văn học = 
| trào lưu văn học = 
| tác phẩm văn học nổi bật = 
| giải thưởng văn học = 
| chữ ký = 
| website = 
}}

Diễn viên sân khấu

Họa sĩ

Nhiếp ảnh

{{Thông tin nghệ sĩ
| tên = 
| tên gốc = 
| nền = diễn viên
| hình = 
| kích thước hình = 
| chú thích hình = 
| nghệ danh = 
| tên khai sinh = 
| ngày sinh = 
| nơi sinh = 
| ngày mất = 
| nơi mất = 
| quốc tịch = 
| dân tộc = 
| nghề nghiệp = 
| bố mẹ = 
| vợ = 
| chồng = 
| con = 
| đào tạo = 
| học vấn = 
| lĩnh vực hoạt động = 
| năm hoạt động sân khấu = 
| đào tạo sân khấu = 
| vai = 
| vở kịch = 
| giải thưởng sân khấu = 
| chữ ký = 
| website = 
}}
{{Thông tin nghệ sĩ
| tên = 
| tên gốc = 
| nền = họa sĩ
| hình = 
| kích thước hình = 
| chú thích hình = 
| nghệ danh = 
| tên khai sinh = 
| ngày sinh = 
| nơi sinh = 
| ngày mất = 
| nơi mất = 
| quốc tịch = 
| dân tộc = 
| nghề nghiệp = 
| bố mẹ = 
| vợ = 
| chồng = 
| con = 
| đào tạo = 
| học vấn = 
| lĩnh vực hoạt động = 
| bút danh họa sĩ = 
| giai đoạn sáng tác hội họa = 
| đào tạo hội họa = 
| thể loại hội họa = 
| trào lưu hội họa = 
| tác phẩm hội họa = 
| giải thưởng hội họa nổi bật = 
| chữ ký = 
| website = 
}}
{{Thông tin nghệ sĩ
| tên = 
| tên gốc = 
| nền = nhiếp ảnh
| hình = 
| kích thước hình = 
| chú thích hình = 
| nghệ danh = 
| tên khai sinh = 
| ngày sinh = 
| nơi sinh = 
| ngày mất = 
| nơi mất = 
| quốc tịch = 
| dân tộc = 
| nghề nghiệp = 
| bố mẹ = 
| vợ = 
| chồng = 
| con = 
| đào tạo = 
| học vấn = 
| lĩnh vực hoạt động = 
| giai đoạn sáng tác nhiếp ảnh = 
| đào tạo nhiếp ảnh = 
| thể loại nhiếp ảnh = 
| trào lưu nhiếp ảnh = 
| tác phẩm nhiếp ảnh = 
| giải thưởng nhiếp ảnh = 
| chữ ký = 
| website = 
}}

Điêu khắc

{{Thông tin nghệ sĩ
| tên = 
| tên gốc = 
| nền = điêu khắc
| hình = 
| kích thước hình = 
| chú thích hình = 
| nghệ danh = 
| tên khai sinh = 
| ngày sinh = 
| nơi sinh = 
| ngày mất = 
| nơi mất = 
| quốc tịch = 
| dân tộc = 
| nghề nghiệp = 
| bố mẹ = 
| vợ = 
| chồng = 
| con = 
| đào tạo = 
| học vấn = 
| lĩnh vực hoạt động = 
| giai đoạn sáng tác điêu khắc = 
| đào tạo điêu khắc = 
| thể loại điêu khắc = 
| trào lưu điêu khắc = 
| tác phẩm điêu khắc nổi bật = 
| giải thưởng điêu khắc nổi bật = 
| chữ ký = 
| website = 
}}

Xem thêm

Không có miêu tả.

Tham số bản mẫu

Bản mẫu này gợi ý định dạng các tham số ở dạng khối.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Tiền tốtiền tố

không miêu tả

Không rõkhuyến khích
Têntên name

không miêu tả

Không rõbắt buộc
Tên gốctên gốc

không miêu tả

Không rõkhuyến khích
Nềnnền

không miêu tả

Ví dụ
nhạc sĩ, nhà văn, diễn viên, họa sĩ
Văn bản wiki không cân xứngkhuyến khích
Hìnhhình image

không miêu tả

Không rõkhuyến khích
Kích thước hìnhkích thước hình imagesize image_size

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Văn bản thay thế hình ảnhalt

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Chú thích hìnhchú thích hình caption

không miêu tả

Không rõkhuyến khích
Nghệ danhnghệ danh alias

không miêu tả

Không rõkhuyến khích
Thông tin khácthông tin khác 1

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Tên khai sinhtên khai sinh birth_name birthname

không miêu tả

Không rõkhuyến khích
Ngày sinhngày sinh birthdate birth_date

không miêu tả

Không rõkhuyến khích
Nơi sinhnơi sinh birthplace location birth_place

không miêu tả

Không rõkhuyến khích
Ngày mấtngày mất deathdate death_date

không miêu tả

Không rõkhuyến khích
Nơi mấtnơi mất deathplace death_place

không miêu tả

Không rõkhuyến khích
Quốc tịchquốc tịch nationality

không miêu tả

Ví dụ
{{VNM}}
Không rõkhuyến khích
Dân tộcdân tộc

không miêu tả

Ví dụ
Kinh
Không rõtùy chọn
Nghề nghiệpnghề nghiệp

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Bố mẹbố mẹ

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Vợvợ spouse

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Chồngchồng

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Concon

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Đào tạođào tạo training

không miêu tả

Ví dụ
Đại học A
Không rõtùy chọn
Học vấnhọc vấn

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Lĩnh vực hoạt độnglĩnh vực hoạt động field

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Nghệ danh âm nhạcnghệ danh âm nhạc

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm hoạt động âm nhạcnăm hoạt động âm nhạc

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Giai đoạn sáng tác âm nhạcgiai đoạn sáng tác âm nhạc

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Đào tạo âm nhạcđào tạo âm nhạc

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Thể loại âm nhạcthể loại âm nhạc

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Nhạc cụnhạc cụ

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Công ty quản lý âm nhạccông ty quản lý

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Hãng đĩahãng đĩa

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Hợp tác vớihợp tác với

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Thành viên của nhóm nhạcthành viên của

không miêu tả

Ví dụ
nhóm nhạc A
Không rõtùy chọn
Ca khúcca khúc

hit

Không rõtùy chọn
Tác phẩm âm nhạctác phẩm âm nhạc

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Giải thưởng âm nhạcgiải thưởng âm nhạc

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Website âm nhạcwebsite âm nhạc

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Nghệ danh điện ảnhnghệ danh điện ảnh

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm hoạt động điện ảnhnăm hoạt động điện ảnh

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Đào tạo điện ảnhđào tạo điện ảnh

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Thể loại điện ảnhthể loại điện ảnh

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Chủ đề điện ảnhchủ đề điện ảnh

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Công ty quản lý điện ảnhcông ty quản lý điện ảnh

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Vai diễn nổi bậtvai diễn

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Phimphim

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Tác phẩm điện ảnh nổi bậttác phẩm điện ảnh nổi bật

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Giải thưởng điện ảnhgiải thưởng điện ảnh

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Website điện ảnhwebsite điện ảnh

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Bút danh văn họcbút danh

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Đào tạo văn họcđào tạo văn học

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Giai đoạn sáng tác văn họcgiai đoạn sáng tác văn học

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Thể loại văn họcthể loại văn học

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Chủ đề văn họcchủ đề văn học

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Trào lưu văn họctrào lưu văn học

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Tác phẩm văn học nổi bậttác phẩm văn học nổi bật

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Giải thưởng văn họcgiải thưởng văn học

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Website văn họcwebsite văn học

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm hoạt động sân khấunăm hoạt động sân khấu

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Đào tạo sân khấuđào tạo sân khấu

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Vaivai

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Vở kịchvở kịch

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Giải thưởng sân khấugiải thưởng sân khấu

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Website sân khấuwebsite sân khấu

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Bút danh họa sĩbút danh họa sĩ

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Giai đoạn sáng tác hội họagiai đoạn sáng tác hội họa

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Đào tạo hội họađào tạo hội họa

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Trường phái hội họatrường phái hội họa

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Thể loại hội họathể loại hội họa

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Trào lưu hội họatrào lưu hội họa

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Chủ đề hội họachủ đề hội họa

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Tác phẩm hội họa nổi bậttác phẩm hội họa nổi bật

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Tác phẩm hội họatác phẩm hội họa

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Giải thưởng hội họa nổi bậtgiải thưởng hội họa nổi bật

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Giải thưởng hội họagiải thưởng hội họa

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Website hội họawebsite hội họa

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Giai đoạn sáng tác nhiếp ảnhgiai đoạn sáng tác nhiếp ảnh

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Đào tạo nhiếp ảnhđào tạo nhiếp ảnh

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Thể loại nhiếp ảnhthể loại nhiếp ảnh

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Trào lưu nhiếp ảnhtrào lưu nhiếp ảnh

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Tác phẩm nhiếp ảnh nổi bậttác phẩm nhiếp ảnh nổi bật

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Tác phẩm nhiếp ảnhtác phẩm nhiếp ảnh

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Giải thưởng nhiếp ảnh nổi bậtgiải thưởng nhiếp ảnh nổi bật

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Giải thưởng nhiếp ảnhgiải thưởng nhiếp ảnh

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Website nhiếp ảnhwebsite nhiếp ảnh

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Giai đoạn sáng tác điêu khắcgiai đoạn sáng tác điêu khắc

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Đào tạo điêu khắcđào tạo điêu khắc

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Thể loại điêu khắcthể loại điêu khắc

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Trào lưu điêu khắctrào lưu điêu khắc

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Trường phái điêu khắctrường phái điêu khắc

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Chủ đề điêu khắcchủ đề điêu khắc

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Tác phẩm điêu khắc nổi bậttác phẩm điêu khắc nổi bật

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Tác phẩm điêu khắctác phẩm điêu khắc

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Giải thưởng điêu khắc nổi bậtgiải thưởng điêu khắc nổi bật

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Giải thưởng điêu khắcgiải thưởng điêu khắc

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Giai đoạn hoạt độnggiai đoạn hoạt động

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Trào lưutrào lưu movement

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Tác phẩm nổi bậttác phẩm nổi bật works notable_works famous works

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Giải thưởng nghệ thuậtgiải thưởng nghệ thuật

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Giải thưởnggiải thưởng awards

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Ảnh hưởng bởiảnh hưởng bởi influenced by influences

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Ảnh hưởng tớiảnh hưởng tới influenced

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Chữ kýchữ ký

không miêu tả

Không rõtùy chọn
Websitewebsite

không miêu tả

Không rõtùy chọn