Bản mẫu:Thông tin nguyên tố hóa học/isotopes decay

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

|- | {{{mn}}}{{{sym}}} | style="" | {{{na}}} | style="text-align:right;" | {{{hl}}} | {{{dm}}} | {{{de}}} | {{{pn}}}{{{ps}}}

Tài liệu bản mẫu[tạo]