Bản mẫu:Thông tin thánh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Thông tin thánh
{{{danh hiệu}}}
Sinh {{{ngày sinh}}}
{{{nơi sinh}}}
Mất {{{ngày mất}}}
{{{nơi mất}}}
Chân phước {{{ngày chân phước}}}, {{{nơi chân phước}}}
Tuyên thánh {{{ngày hiển thánh}}}, {{{nơi hiển thánh}}} bởi {{{hiển thánh bởi}}}
Đền chính {{{đền chính}}}
Lễ kính {{{lễ quan thầy}}}
Biểu trưng {{{biểu trưng}}}
Quan thầy của {{{bổn mệnh}}}
Tranh cãi {{{tranh cãi}}}
Công giáo bãi bỏ tôn kính {{{suppressed_date}}} bởi {{{suppressed_by}}}
Ảnh hưởng bởi {{{ảnh hưởng bởi}}}
Ảnh hưởng đến {{{ảnh hưởng đến}}}
Truyền thống {{{truyền thống}}}
Tác phẩm chính {{{tác phẩm}}}
Bị bách hại {{{ngày bách hại}}} bởi {{{bách hại bởi}}}
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{Thông tin thánh
| tên       = 
| hình      = 
| cỡ hình     = 
| alt       = 
| chú thích    = 
| danh hiệu    = 
| ngày sinh    = 
| nơi sinh    = 
| ngày mất    = 
| nơi mất     = 
| tôn kính    = 
| ngày chân phước = 
| nơi chân phước = 
| chân phước bởi = 
| ngày hiển thánh = 
| nơi hiển thánh = 
| hiển thánh bởi = 
| đền chính    = 
| lễ quan thầy  = 
| biểu trưng   = 
| bổn mệnh    = 
| tranh cãi    = 
| suppressed_date = 
| suppressed_by  = 
| ảnh hưởng bởi  =
| ảnh hưởng đến  =
| truyền thống  =
| tác phẩm    =
| ngày bách hại  =
| bách hại bởi  =
}}

Xem thêm[sửa mã nguồn]