Trang bản mẫu bị khóa vĩnh viễn

Bản mẫu:Thể loại ẩn

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thể loại này không hiển thị trong các trang thành viên của nó.

Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng

Bản mẫu này được đặt trên các trang thể loại mà bạn muốn ẩn. Nó chứa từ thần chú __HIDDENCAT__, cho nên không cần phải đặt từ thần chú trên các trang đã có sẵn {{Hiddencat}}.

Xem thêm