Bản mẫu:Thể loại ẩn

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng

Bản mẫu này được đặt trên các trang thể loại mà bạn muốn ẩn. Nó chứa từ thần chú __HIDDENCAT__, cho nên không cần phải đặt từ thần chú trên các trang đã có sẵn {{Hiddencat}}.

Xem thêm