Bản mẫu:Thin space

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
<span style="white-space:nowrap">&thinsp;</span>
Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [tạo]