Bản mẫu:Tick

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

☑Y

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Bản mẫu này chèn một dấu tick () vào dòng văn bản, thể hiện sự đồng ý hoặc các nghĩa khẳng định khác như chấp nhận, hoàn tất... Bản mẫu này không phù hợp để sử dụng trong bài viết.

Dấu tick có kích thước mặc định là 20px. Để thay đổi kích thước dấu tick, sử dụng thêm tham số không tên tại vị trí 1 như ví dụ sau:

{{tick|30}}

Có thể sử dụng thêm ham số |color= để đổi màu dấu :

mã màu cho ra ghi chú
green grn gn Yes check.svg mặc định
lightgreen lgreen lgrn lgn Light green check.svg
red rd r Red check.svg
darkred dkred drd dr Check-188-25-49-red.svg
pink pnk pk Pink check.svg
orange or o Check.svg
yellow yel y Yellow check.svg
blue blu u Check-blue.svg
lightblue lblue lblu lb Cornflower blue check.svg
cyan cy c Check-blue.svg
purple pur pu Purple check.svg
brown brn bn Brown check.svg
black blk k Black check.svg
grey gray gry gy SemiTransBlack v.svg thực ra là hơi trong suốt