Bản mẫu:Trích dẫn

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

{{{2}}}, {{{3}}}, {{{4}}}


Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

  • Bạn không nên đặt dấu nháy quanh lời trích dẫn. Tiêu bản này hoạt động như một khối trích dẫn để tách nó ra khỏi bài viết.
  • {{Trích dẫn|Clunk mouse colored mauve. Bully other rodents, stealing the cheese rapid. Police mice catch crook squeak video prime time TV show. Juror mouse frown XXXX1.|Người nào đó đã nói|Nguồn của đoạn trích}}

cho ra:

Clunk mouse colored mauve. Bully other rodents, stealing the cheese rapid. Police mice catch crook squeak video prime time TV show. Juror mouse frown XXXX1.

Người nào đó đã nói, Nguồn của đoạn trích

  • {{Trích dẫn|Đoạn văn của bạn|Tác giả||từ "Câu chuyện ngắn", trong ''Hợp tuyển'' (2020)}}

tạo ra dòng như sau (chú ý cách || bỏ qua tham số được in nghiêng):

Đoạn văn của bạn

Tác giả, từ "Câu chuyện ngắn", trong Hợp tuyển (2020)

Xem thêm[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Xem thêm tiêu bản trích dẫn