Bản mẫu:Trả lời tại đây

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


  • Nếu tôi gửi cho bạn một tin nhắn: vui lòng trả lời trên trang thảo luận của bạn, sau đó đặt {{Hồi âm|tên bạn}} trên trang thảo luận của tôi.
  • Nếu bạn gửi cho tôi một tin nhắn: Tôi sẽ trả lời trên trang thảo luận của tôi, sau đó đặt {{Hồi âm|Trả lời tại đây}} trên trang thảo luận của bạn.
  • Vui lòng click vào đây để gửi tin nhắn mới cho tôi.

(Default setup for a preference to keep user discussions grouped where they started.)


User talk

Nếu tôi gửi cho bạn một tin nhắn: vui lòng trả lời trên trang thảo luận của bạn, sau đó đặt {{Hồi âm|tên bạn}} trên trang thảo luận của tôi. Nếu bạn gửi cho tôi một tin nhắn: Tôi sẽ trả lời trên trang thảo luận của tôi, sau đó đặt {{Hồi âm|Trả lời tại đây}} trên trang thảo luận của bạn. Vui lòng click vào đây để gửi tin nhắn mới cho tôi.

(Sample setup for a preference to post comments on the talk page of the user they are directed to.)Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [tạo]