Bản mẫu:Trang con tài liệu

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng[sửa mã nguồn]

{{trang con tài liệu}}
hoặc: {{trang con tài liệu|[[trang chính liên kết tới]]|[[tài liệu liên kết tới]]}}

Bản mẫu này nên được đặt ở đầu của các trang "/doc". Nó thay đổi kết quả đầu ra, phụ thuộc vào việc nó được nhìn thấy tại đâu:

  • Trên trang "/doc", nó hiển thị một hộp giải thích nội dung bản mẫu và liên kết tới trang bản mẫu.
  • Trên các trang khác (chẳng hạn các trang chuyển tải trang "/doc"), nó thông báo rằng tài liệu thuyết trình được chuyển tải từ trang phụ.

Chức năng[sửa mã nguồn]

Bổ sung thêm cho thông điệp đầu ra, bản mẫu phân loại các trang thành Tài liệu hướng dẫn Bản mẫu và mặc định khóa sắp xếp vào tên trang mà không cần không gian tên miền (ví dụ "Foo" đối với "Bản mẫu:Foo", vì thế nó được sắp xếp dưới thể loại 'F').

Xem thêm[sửa mã nguồn]