Bước tới nội dung

Bản mẫu:Tuổi

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này tính số năm tròn giữa hai ngày được nhập vào.

Nếu ngày thứ hai không được nhập, bản mẫu sẽ tính số năm tròn giữa ngày được nhập vào và ngày hiện tại (tính theo giờ UTC).

Cách sử dụng

{{Tuổi|năm1|tháng1|ngày1|năm2|tháng2|ngày2}}
{{Tuổi|năm1|tháng1|ngày1}}

Ví dụ

  • {{Tuổi|1994|11|21|2023|7|14}} → 28
  • {{Tuổi|1994|11|21}} → 29
Chú ý:
Bản mẫu này không kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu vào:
{{Tuổi|1980|7|14|1993|6|233}} → 12 (ngày trên 31 không được tính dồn vào tháng)
{{Tuổi|1980|7|14|1993|88|14}} → 13 (tháng trên 12 không được tính dồn vào năm)

Xem thêm