Bản mẫu:UF-hcard-place

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đánh dấu HTML được tạo bởi mẫu này bao gồm một hCard microformat, mà làm cho tên địa điểm và vị trí phân tích cú pháp bởi các máy tính, tự động hành động để phân loại bài viết trên Wikipedia hoặc thông qua một công cụ trình duyệt được điều hành bởi một người, để (ví dụ) thêm chủ đề vào sổ địa chỉ. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng vi dạng trên Wikipedia, vui lòng xem dự án microformat.

hCard sử dụng các lớp HTML bao gồm:

  • "adr"
  • "tên-quận"
  • "fn"
  • "nhãn"
  • "địa phương"
  • "nickname"
  • "ghi chú"
  • "tổ chức"
  • "vcard"

Vui lòng không đổi tên hoặc xóa các lớp này.