Bản mẫu:UF-hcard-place

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bản mẫu này tạo ra đánh dấu HTML bao gồm một microformat hCard, làm cho máy tính có thể phân tích được tên địa điểm và vị trí, qua đó tự động phân loại bài viết trên Wikipedia, hoặc thông qua một công cụ trình duyệt được một ai đó điều hành để (chẳng hạn) thêm chủ thể vào sổ địa chỉ. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng microformat trên Wikipedia, vui lòng xem dự án microformat.

hCard sử dụng các lớp HTML sau:

  • "adr"
  • "county-name"
  • "fn"
  • "label"
  • "locality"
  • "nickname"
  • "note"
  • "org"
  • "vcard"

Vui lòng không đổi tên hoặc xóa các lớp này.