Bản mẫu:Vandalism information/descriptions

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đây là những mô tả tập trung cho các chỉ số thông tin về phá hoại:

CẤP ĐỘ Mô tả Trung bình số vi phạm mỗi phút
1 Mức phá hoại rất cao. 8.0 trở lên
2 Mức phá hoại cao. 7.0–7.9
3 Mức phá hoại trung bình. 5.0–6.9
4 Mức phá hoại trung bình thấp. 2.0–4.9
5 Mức phá hoại rất thấp. 2.0 hoặc ít hơn
0 Không rõ mức phá hoại. Không rõ

Nếu gọi nó khi đặt plain bằng bất kỳ từ nào khác, nó sẽ không hiển thị từ "phá hoại".