Bản mẫu:Viết tắt quy định

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Đây là bản mẫu {{Viết tắt quy định}}. Bản mẫu này nên được sử dụng thay cho bản mẫu {{viết tắt}} chuẩn trong các phần riêng lẻ của các trang quy định mà người đọc được chuyển hướng mà không thấy thông báo {{quy định}} ở đầu trang.

This is the {{policy shortcut}} template. This template should be used instead of the standard {{shortcut}} template within individual sections of policy pages to which readers are redirected without seeing the {{policy}} notice at the top of the page.

Cách sử dụng, các ví dụ và thả neo[sửa mã nguồn]

Bản mẫu này hoạt động giống như bản mẫu {{viết tắt}}, xem tài liệu đầy đủ ở đó. Bản mẫu có thể mất tới mười (10) phím tắt làm tham số.

This template works in the same way as the {{shortcut}} template, see the full documentation there. The template can take up to ten (10) shortcuts as parameters.

{{viết tắt quy định |WP:SHORT1 |WP:SHORT2 |WP:SHORT3<!-- tối đa 20 -->}}


Xem thêm[sửa mã nguồn]