Bản mẫu:Wiktionary-inline

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Định nghĩa của wiktionary-inline tại Wiktionary

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Hữu ích trong phần "Liên kết ngoài", điều hướng đơn dòng đến Wiktionary.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

* {{Wiktionary-inline}} tạo ra một liên kết đến định nghĩa Wiktionary của tiêu đề trang. Ghi chú: Chữ cái đầu tiên của mỗi từ được chuyển sang chữ thường. Chuyển một tham số một cách rõ ràng nếu nó không phải là những gì bạn muốn.

* {{Wiktionary-inline|word}} Tạo liên kết đến word trên Wiktionary:

  • Định nghĩa của word tại Wiktionary

* {{Wiktionary-inline|word|Word}} Tạo một liên kết đến word' trên Wiktionary, nhưng đặt tiêu đề cho liên kết là Word:

  • Định nghĩa của Word tại Wiktionary

Xem thêm[sửa mã nguồn]