Bản mẫu:Worldpop

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

7976292000

{{#expr: {{worldpop-base}} + {{worldpop-daily-inc}} * ({{Age in days|2017|7|1}} + ({{CURRENTHOUR}}/24) + ({{CURRENTMINUTE}}/1440) + ({{CURRENTSECOND}}/86400)) round -3}}
  • Nhìn tốt hơn dấu phẩy: 7.976.292.000
  • Giá trị hiện tại của {{worldpop-base}} is 7.550.262.000
  • Giá trị hiện tại của {{worldpop-daily-inc}} is 227.542,14
  • Cập nhật mỗi 1.000 dân số tăng
  • Được định dạng tới 1.000 gần nhất để giảm khả năng hiển thị trong ký hiệu khoa học và cũng để tránh độ chính xác sai

Về làm tròn[sửa mã nguồn]

  • nếu được làm tròn đến 100 nghìn gần nhất, thường sẽ hiển thị theo ký hiệu khoa học
  • nếu vòng kết thúc sau 5 số không, có một vấn đề ký hiệu khoa học không liên tục
  • Điều này CÓ THỂ xảy ra ngay cả khi số được làm tròn thành 0 vị trí - NẾU số kết thúc bằng 5 số không
  • kết quả không nhất quán, dường như phụ thuộc vào máy chủ nào hiển thị số
Địa điểm
được làm tròn
đến
kết quả "kết cấu"
không 7.976.220.886,08
0 7.976.220.886
1 7.976.220.890 7976220890
2 7.976.220.900 7976220900
3 7.976.221.000 7976221000
4 7.976.220.000 7976220000
5 7.976.200.000 7976200000
6 7.976.000.000 7976000000
7 7.980.000.000 7980000000
8 8.000.000.000 8000000000
9 8.000.000.000 8000000000

Nguồn dữ liệu[sửa mã nguồn]

“Triển vọng dân số thế giới: Phiên bản 2017” (PDF). Liên hợp quốc, Vụ Kinh tế Xã hội, Phòng Dân số. 2017. Trang 2, 17.