Bước tới nội dung

Bản mẫu:Yesno-no

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

no

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này chuẩn hóa đầu vào là đầu ra có / không.

Cách sử dụng

[sửa mã nguồn]

Bản mẫu có năm đầu ra có thể tùy thuộc vào tham số mặc định (đầu vào nếu bạn muốn). Ngoài 5 tham số này chúng ta có thể dùng 2 tham số tiếng Việt là "có" và "không" thay cho 5 tham số, nó tương tự như 5 tham số mặc định.

Trong cách sử dụng đơn giản nhất, tất cả sẽ là "có" hoặc "" (để trống - không có gì không có ký tự).

 1. {{Có hay không|yes}}  sẽ ra  "yes" (cũng áp dụng cho "Yes", "YeS", etc, "Y", "y" and "1")
 2. {{Có hay không|no}} sẽ ra "" (cũng áp dụng cho "No", "NO", "nO", "N", "n" and "0")
 3. {{Có hay không}} sẽ ra ""
 4. {{Có hay không|¬}} sẽ ra ""
 5. {{Có hay không|purplemonkeydishwasher}} sẽ ra "yes" (cũng áp dụng cho bất kỳ giá trị nào khác không được nêu ở trên).

Mỗi tham số trong số chúng có thể được ghi đè

 1. {{Có hay không|yes|yes=bacon}} sẽ ra "bacon" (cũng áp dụng cho "Yes", "YeS", etc, "Y", "y" và "1")
 2. {{Có hay không|no|no=ham}} sẽ ra "ham" (cũng áp dụng cho "No", "NO", "nO", "N", "n" và "0")
 3. {{Có hay không|blank= eggs}} sẽ ra "eggs"
  1. nhưng {{Có hay không|no=ham}} sẽ ra "ham"
  2. {{Có hay không|blank= eggs|no=ham}} sẽ ra "eggs"
 4. {{Có hay không|¬|¬=sausage}} sẽ ra "sausage"
 5. {{Có hay không|purplemonkeydishwasher|def=cup-of-tea}} sẽ ra "cup-of-tea" (cũng áp dụng cho bất kì giá trị nào không được đưa ra ở trên).
  1. nhưng {{Có hay không|purplemonkeydishwasher|yes=bacon}} sẽ ra "bacon"
  2. nhưng {{Có hay không|purplemonkeydishwasher|def=cup-of-tea|yes=bacon}} sẽ ra "cup-of-tea"


 • {{Có hay không|yes|yes=no|no=yes}} sẽ ra "no"
 • {{Có hay không|no|yes=no|no=yes}} sẽ ra "yes"

Điều này tạo ra một sự đảo ngược logic.