Bồng bồng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Tên gọi Bồng bồng có thể chỉ các loài thực vật sau:

  • Calotropis gigantea, loài cây Việt Nam với tên gọi: bồng bồng, lá hen, nam tì bà.
  • Dracaena cochinchinensis loài cây Việt Nam với các tên gọi: bồng bồng, giáng ông, huyết giác nam bộ.
  • Lilium auratum loài cây bản địa Nhật Bản được gọi là: bồng bồng, bồ bồ, ly núi.