Bước tới nội dung

Base (định hướng)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Base có thể là:

Khoa học kỹ thuật
  • base: các chất có đặc tính là nhận proton (H+), hoặc tạo ra OH- trong dung dịchdung môi nước.
  • Cực Base hay cực gốc hay cực nền, là một cực của transistor.
  • Lối nói và viết tắt phổ biến của các nucleobase.
  • <base> </base>, một phần tử HTML
Văn học nghệ thuật