Các vua Tungkhungia Ahom

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Triều Ahom
Ahom insignia plain.svg
1 Sukaphaa 1228–1268
2 Suteuphaa 1268–1281
3 Subinphaa 1281–1293
4 Sukhaangphaa 1293–1332
5 Sukhrangpha 1332–1364
Khoảng giữa 1364–1369
6 Sutuphaa 1369–1376
Khoảng giữa 1376–1380
7 Tyao Khamti 1380–1389
Khoảng giữa 1389–1397
8 Sudangphaa 1397–1407
9 Sujangphaa 1407–1422
10 Suphakphaa 1422–1439
11 Susenphaa 1439–1488
12 Suhenphaa 1488–1493
13 Supimphaa 1493–1497
14 Suhungmung 1497–1539
15 Suklenmung 1539–1552
16 Sukhaamphaa 1552–1603
17 Susenghphaa 1603–1641
18 Suramphaa 1641–1644
19 Sutingphaa 1644–1648
20 Sutamla 1648–1663
21 Supangmung 1663–1670
22 Sunyatphaa 1670–1672
23 Suklamphaa 1672–1674
24 Suhung 1674–1675
25 Gobar Roja 1675–1675
26 Sujinphaa 1675–1677
27 Sudoiphaa 1677–1679
28 Sulikphaa 1679–1681
29 Supaatphaa 1681–1696
30 Sukhrungphaa 1696–1714
31 Sutanphaa 1714–1744
32 Sunenphaa 1744–1751
33 Suremphaa 1751–1769
34 Sunyeophaa 1769–1780
35 Suhitpangphaa 1780–1795
36 Suklingphaa 1795–1811
37 Sudingphaa 1811–1818
38 Purandar Singha 1818–1819
39 Sudingphaa 1819–1821
40 Jogeswar Singha 1821–1822
41 Purandar Singha 1833–1838

Các vua Tungkhungia Ahom là vua Tungkhungia của Triều đại Ahom. Những vị vua cai trị Vương quốc Ahom từ năm 1681 và kết thúc vào thế kỷ 19.

Gia phả[sửa | sửa mã nguồn]

Phả hệ của các vua Tungkhungia Ahom, chuyển thể từ Barua 1993, tr. 286–287.

Suhungmung
(1497–1539)
Suteng
(Tungkhungiya)
Saranga
Gobar
(1675–1675)
Gadadhar Singha
(1681–1696)
Jambor
Rudra Singha
(1696–1714)
Lechai Sriram
Siva Singha
(1714–1744)
Pramatta Singha
(1744–1751)
Rajeswar Singha
(1751–1769)
Lakshmi Singha
(1769–1780)
Ayusut Langal
Ratneswar Gaurinath Singha
(1780–1795)
Kadamdighala Pirika
Bijoy Bormura Kamaleswar Singha
(1795–1811)
Chandrakanta Singha
(1811–1818)
(1819–1821)
Baga Konwar
Brajanath Jogeswar Singha
(1821–1822)
Purandar Singha
(1818–1819)
(1833–1838)

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  • Baruah, S. L. (1993), Last Days of Ahom Monarchy, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd, New Delhi