Cổng thông tin:Hàng hải

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Khái niệm chung về hàng hải Hàng hải theo tiếng Anh là "Maritime”. Theo một nghĩa rộng bao gồm các ngành liên quan tới biển bao gồm: Điều khiển tàu biển, bảo đảm hàng hải, đóng tàu, hoa tiêu, các công việc về ngành vận tải biển, khai thác cảng, v.v.