Chủ đề:Vật lý/Bài viết chọn lọc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bài viết chọn lọc

Cách dùng

Sử dụng khung đã được thiết kế sẵn ở phụ trang Chủ đề:Vật lý/Bài viết chọn lọc/Khung.

  1. Thêm các bài viết mới được chọn lọc vào phụ trang [[Chủ đề:Vật lý/Bài viết chọn lọc/Số thứ tự]] với những số thứ tự tiếp theo số bài viết chọn lọc hiện có.
  2. Cập nhật tổng số tham số "max=" trong bản mẫu {{Random portal component}} tưong ứng với mục Bài viết chọn lọc trong trang chủ đề chính.

Danh sách bài viết chọn lọc

Đề cử

Hãy cập nhật những Bài viết chọn lọc có liên quan đến Vật lý vào danh sách phía trên.