Dòng Augustinô

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Dòng Augustinô là dòng tu Công giáo Rôma do Augustinô thành Hippo (354-430) thành lập, hiện nay chia thành hai nhánh dòng riêng biệt:

  • Dòng Augustinô (OSA): Bao gồm một số tu sĩ sống theo các quy tắc căn bản của Thánh Augustinô.
  • Dòng Thánh Augustinô Chân Đất (OAD): từng thuộc Dòng Augustinô. Sau phong trào cải tổ của dòng, một số tu sĩ tách ra khỏi dòng Augustinô. Mặc dù vẫn theo quy tắc Augustinô nhưng họ còn có thêm một số quy luật khác.