Danh sách các loài nhện trong họ Oonopidae

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Danh sách các loài nhện trong họ Oonopidae.

Anophthalmoonops[sửa | sửa mã nguồn]

Anophthalmoonops Benoit, 1976

Antoonops[sửa | sửa mã nguồn]

Antoonops Fannes & Jocqué, 2008

Aprusia[sửa | sửa mã nguồn]

Aprusia Simon, 1893

Aridella[sửa | sửa mã nguồn]

Aridella Saaristo, 2002

Australoonops[sửa | sửa mã nguồn]

Australoonops Hewitt, 1915

Blanioonops[sửa | sửa mã nguồn]

Blanioonops Simon & Fage, 1922

Brignolia[sửa | sửa mã nguồn]

Brignolia Dumitrescu & Georgescu, 1983

Caecoonops[sửa | sửa mã nguồn]

Caecoonops Benoit, 1964

Calculus[sửa | sửa mã nguồn]

Calculus Purcell, 1910

Camptoscaphiella[sửa | sửa mã nguồn]

Camptoscaphiella Caporiacco, 1934

Cousinea[sửa | sửa mã nguồn]

Cousinea Saaristo, 2001

Coxapopha[sửa | sửa mã nguồn]

Coxapopha Platnick, 2000

Decuana[sửa | sửa mã nguồn]

Decuana Dumitrescu & Georgescu, 1987

Diblemma[sửa | sửa mã nguồn]

Diblemma O. P.-Cambridge, 1908

Dysderina[sửa | sửa mã nguồn]

Dysderina Simon, 1891

Dysderoides[sửa | sửa mã nguồn]

Dysderoides Fage, 1946

Epectris[sửa | sửa mã nguồn]

Epectris Simon, 1893

Escaphiella[sửa | sửa mã nguồn]

Escaphiella Platnick & Dupérré, 2009

Farqua[sửa | sửa mã nguồn]

Farqua Saaristo, 2001

Ferchestina[sửa | sửa mã nguồn]

Ferchestina Saaristo & Marusik, 2004

Gamasomorpha[sửa | sửa mã nguồn]

Gamasomorpha Karsch, 1881

Grymeus[sửa | sửa mã nguồn]

Grymeus Harvey, 1987

Heteroonops[sửa | sửa mã nguồn]

Heteroonops Dalmas, 1916

Hypnoonops[sửa | sửa mã nguồn]

Hypnoonops Benoit, 1977

Hytanis[sửa | sửa mã nguồn]

Hytanis Simon, 1893

Ischnothyrella[sửa | sửa mã nguồn]

Ischnothyrella Saaristo, 2001

Ischnothyreus[sửa | sửa mã nguồn]

Ischnothyreus Simon, 1893

Kapitia[sửa | sửa mã nguồn]

Kapitia Forster, 1956

Khamisia[sửa | sửa mã nguồn]

Khamisia Saaristo & van Harten, 2006

Kijabe[sửa | sửa mã nguồn]

Kijabe Berland, 1914

Lionneta[sửa | sửa mã nguồn]

Lionneta Benoit, 1979

Lisna[sửa | sửa mã nguồn]

Lisna Saaristo, 2001

Lucetia[sửa | sửa mã nguồn]

Lucetia Dumitrescu & Georgescu, 1983

Marsupopaea[sửa | sửa mã nguồn]

Marsupopaea Cooke, 1972

Megabulbus[sửa | sửa mã nguồn]

Megabulbus Saaristo, 2007

Megaoonops[sửa | sửa mã nguồn]

Megaoonops Saaristo, 2007

Myrmopopaea[sửa | sửa mã nguồn]

Myrmopopaea Reimoser, 1933

Neoxyphinus[sửa | sửa mã nguồn]

Neoxyphinus Birabén, 1953

Nephrochirus[sửa | sửa mã nguồn]

Nephrochirus Simon, 1910

Oonopinus[sửa | sửa mã nguồn]

Oonopinus Simon, 1893

Oonopoides[sửa | sửa mã nguồn]

Oonopoides Bryant, 1940

Oonops[sửa | sửa mã nguồn]

Oonops Templeton, 1835

Opopaea[sửa | sửa mã nguồn]

Opopaea Simon, 1891

Orchestina[sửa | sửa mã nguồn]

Orchestina Simon, 1882

Ovobulbus[sửa | sửa mã nguồn]

Ovobulbus Saaristo, 2007

Patri[sửa | sửa mã nguồn]

Patri Saaristo, 2001

Pelicinus[sửa | sửa mã nguồn]

Pelicinus Simon, 1891

Pescennina[sửa | sửa mã nguồn]

Pescennina Simon, 1903

Plectoptilus[sửa | sửa mã nguồn]

Plectoptilus Simon, 1905

Prida[sửa | sửa mã nguồn]

Prida Saaristo, 2001

Prodysderina[sửa | sửa mã nguồn]

Prodysderina Dumitrescu & Georgescu, 1987

Pseudoscaphiella[sửa | sửa mã nguồn]

Pseudoscaphiella Simon, 1907

Pseudotriaeris[sửa | sửa mã nguồn]

Pseudotriaeris Brignoli, 1974

Scaphiella[sửa | sửa mã nguồn]

Scaphiella Simon, 1891

Semibulbus[sửa | sửa mã nguồn]

Semibulbus Saaristo, 2007

Silhouettella[sửa | sửa mã nguồn]

Silhouettella Benoit, 1979

Simonoonops[sửa | sửa mã nguồn]

Simonoonops Harvey, 2002

Socotroonops[sửa | sửa mã nguồn]

Socotroonops Saaristo & van Harten, 2002

Spinestis[sửa | sửa mã nguồn]

Spinestis Saaristo & Marusik, 2009

Stenoonops[sửa | sửa mã nguồn]

Stenoonops Simon, 1891

Sulsula[sửa | sửa mã nguồn]

Sulsula Simon, 1882

Tapinesthis[sửa | sửa mã nguồn]

Tapinesthis Simon, 1914

Telchius[sửa | sửa mã nguồn]

Telchius Simon, 1893

Termitoonops[sửa | sửa mã nguồn]

Termitoonops Benoit, 1964

Triaeris[sửa | sửa mã nguồn]

Triaeris Simon, 1891

Trilacuna[sửa | sửa mã nguồn]

Trilacuna Tong & Li, 2007

Unicorn[sửa | sửa mã nguồn]

Unicorn Platnick & Brescovit, 1995

Wanops[sửa | sửa mã nguồn]

Wanops Chamberlin & Ivie, 1938

Xestaspis[sửa | sửa mã nguồn]

Xestaspis Simon, 1884

Xiombarg[sửa | sửa mã nguồn]

Xiombarg Brignoli, 1979

Xyccarph[sửa | sửa mã nguồn]

Xyccarph Brignoli, 1978

Xyphinus[sửa | sửa mã nguồn]

Xyphinus Simon, 1893

Yumates[sửa | sửa mã nguồn]

Yumates Chamberlin, 1924

Zyngoonops[sửa | sửa mã nguồn]

Zyngoonops Benoit, 1977

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]