Danh sách các loài nhện trong họ Oonopidae

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Danh sách các loài nhện trong họ Oonopidae.

Anophthalmoonops[sửa | sửa mã nguồn]

Anophthalmoonops Benoit, 1976

Antoonops[sửa | sửa mã nguồn]

Antoonops Fannes & Jocqué, 2008

Aprusia[sửa | sửa mã nguồn]

Aprusia Simon, 1893

Aridella[sửa | sửa mã nguồn]

Aridella Saaristo, 2002

Australoonops[sửa | sửa mã nguồn]

Australoonops Hewitt, 1915

Blanioonops[sửa | sửa mã nguồn]

Blanioonops Simon & Fage, 1922

Brignolia[sửa | sửa mã nguồn]

Brignolia Dumitrescu & Georgescu, 1983

Caecoonops[sửa | sửa mã nguồn]

Caecoonops Benoit, 1964

Calculus[sửa | sửa mã nguồn]

Calculus Purcell, 1910

Camptoscaphiella[sửa | sửa mã nguồn]

Camptoscaphiella Caporiacco, 1934

Cousinea[sửa | sửa mã nguồn]

Cousinea Saaristo, 2001

Coxapopha[sửa | sửa mã nguồn]

Coxapopha Platnick, 2000

Decuana[sửa | sửa mã nguồn]

Decuana Dumitrescu & Georgescu, 1987

Diblemma[sửa | sửa mã nguồn]

Diblemma O. P.-Cambridge, 1908

Dysderina[sửa | sửa mã nguồn]

Dysderina Simon, 1891

Dysderoides[sửa | sửa mã nguồn]

Dysderoides Fage, 1946

Epectris[sửa | sửa mã nguồn]

Epectris Simon, 1893

Escaphiella[sửa | sửa mã nguồn]

Escaphiella Platnick & Dupérré, 2009

Farqua[sửa | sửa mã nguồn]

Farqua Saaristo, 2001

Ferchestina[sửa | sửa mã nguồn]

Ferchestina Saaristo & Marusik, 2004

Gamasomorpha[sửa | sửa mã nguồn]

Gamasomorpha Karsch, 1881

Grymeus[sửa | sửa mã nguồn]

Grymeus Harvey, 1987

Heteroonops[sửa | sửa mã nguồn]

Heteroonops Dalmas, 1916

Hypnoonops[sửa | sửa mã nguồn]

Hypnoonops Benoit, 1977

Hytanis[sửa | sửa mã nguồn]

Hytanis Simon, 1893

Ischnothyrella[sửa | sửa mã nguồn]

Ischnothyrella Saaristo, 2001

Ischnothyreus[sửa | sửa mã nguồn]

Ischnothyreus Simon, 1893

Kapitia[sửa | sửa mã nguồn]

Kapitia Forster, 1956

Khamisia[sửa | sửa mã nguồn]

Khamisia Saaristo & van Harten, 2006

Kijabe[sửa | sửa mã nguồn]

Kijabe Berland, 1914

Lionneta[sửa | sửa mã nguồn]

Lionneta Benoit, 1979

Lisna[sửa | sửa mã nguồn]

Lisna Saaristo, 2001

Lucetia[sửa | sửa mã nguồn]

Lucetia Dumitrescu & Georgescu, 1983

Marsupopaea[sửa | sửa mã nguồn]

Marsupopaea Cooke, 1972

Megabulbus[sửa | sửa mã nguồn]

Megabulbus Saaristo, 2007

Megaoonops[sửa | sửa mã nguồn]

Megaoonops Saaristo, 2007

Myrmopopaea[sửa | sửa mã nguồn]

Myrmopopaea Reimoser, 1933

Neoxyphinus[sửa | sửa mã nguồn]

Neoxyphinus Birabén, 1953

Nephrochirus[sửa | sửa mã nguồn]

Nephrochirus Simon, 1910

Oonopinus[sửa | sửa mã nguồn]

Oonopinus Simon, 1893

Oonopoides[sửa | sửa mã nguồn]

Oonopoides Bryant, 1940

Oonops[sửa | sửa mã nguồn]

Oonops Templeton, 1835

Opopaea[sửa | sửa mã nguồn]

Opopaea Simon, 1891

Orchestina[sửa | sửa mã nguồn]

Orchestina Simon, 1882

Ovobulbus[sửa | sửa mã nguồn]

Ovobulbus Saaristo, 2007

Patri[sửa | sửa mã nguồn]

Patri Saaristo, 2001

Pelicinus[sửa | sửa mã nguồn]

Pelicinus Simon, 1891

Pescennina[sửa | sửa mã nguồn]

Pescennina Simon, 1903

Plectoptilus[sửa | sửa mã nguồn]

Plectoptilus Simon, 1905

Prida[sửa | sửa mã nguồn]

Prida Saaristo, 2001

Prodysderina[sửa | sửa mã nguồn]

Prodysderina Dumitrescu & Georgescu, 1987

Pseudoscaphiella[sửa | sửa mã nguồn]

Pseudoscaphiella Simon, 1907

Pseudotriaeris[sửa | sửa mã nguồn]

Pseudotriaeris Brignoli, 1974

Scaphiella[sửa | sửa mã nguồn]

Scaphiella Simon, 1891

Semibulbus[sửa | sửa mã nguồn]

Semibulbus Saaristo, 2007

Silhouettella[sửa | sửa mã nguồn]

Silhouettella Benoit, 1979

Simonoonops[sửa | sửa mã nguồn]

Simonoonops Harvey, 2002

Socotroonops[sửa | sửa mã nguồn]

Socotroonops Saaristo & van Harten, 2002

Spinestis[sửa | sửa mã nguồn]

Spinestis Saaristo & Marusik, 2009

Stenoonops[sửa | sửa mã nguồn]

Stenoonops Simon, 1891

Sulsula[sửa | sửa mã nguồn]

Sulsula Simon, 1882

Tapinesthis[sửa | sửa mã nguồn]

Tapinesthis Simon, 1914

Telchius[sửa | sửa mã nguồn]

Telchius Simon, 1893

Termitoonops[sửa | sửa mã nguồn]

Termitoonops Benoit, 1964

Triaeris[sửa | sửa mã nguồn]

Triaeris Simon, 1891

Trilacuna[sửa | sửa mã nguồn]

Trilacuna Tong & Li, 2007

Unicorn[sửa | sửa mã nguồn]

Unicorn Platnick & Brescovit, 1995

Wanops[sửa | sửa mã nguồn]

Wanops Chamberlin & Ivie, 1938

Xestaspis[sửa | sửa mã nguồn]

Xestaspis Simon, 1884

Xiombarg[sửa | sửa mã nguồn]

Xiombarg Brignoli, 1979

Xyccarph[sửa | sửa mã nguồn]

Xyccarph Brignoli, 1978

Xyphinus[sửa | sửa mã nguồn]

Xyphinus Simon, 1893

Yumates[sửa | sửa mã nguồn]

Yumates Chamberlin, 1924

Zyngoonops[sửa | sửa mã nguồn]

Zyngoonops Benoit, 1977

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]